SEB Eurooppa Osakemarkkina

Euroopan talouskasvun odotetaan piristyvän lievästi vuoden 2017 aikana.Talouskasvun piristyminen nojaa erityisesti odotuksiin vientikysynnän kasvusta Yhdysvaltain sekä kehittyvien markkinoiden näkyminen kirkastuessa. Kotimarkkinakysyntä säilyy pitkälti ennallaan, eikä esimerkiksi Iso-Britannian tuleva EU-ero aiheuta negatiivisia vaikutuksia euroalueen kasvutasoon tulevana vuonna. Euroopan keskuspankin erittäin keveänä jatkuva rahapolitiikka sekä massiivinen joukkolainojen osto-ohjelma, jota todennäköisesti jatketaan pitkälle ensi vuoteen, ylläpitävät runsasta likviditeettiä ja pitävät korkotason matalana. Odotus talouskasvun lievästä piristymisestä, Euroopan osakemarkkinoiden osinkopotentiaali sekä voimakas hunt-for-yield tukevat edelleen osakesijoitusten potentiaalia.

SEB Eurooppa Osakemarkkina tarjoaa kilpailukykyisen tuottotason osakkeiden pysyessä nykyisellä tasollaan tai noustessa seuraavan viiden vuoden aikana. Indeksilaina on maksimissaan noin viisivuotinen ja se erääntyy ennenaikaisesti markkinoiden kehittyessä suotuisasti. Indeksilainaan liittyy liikkeeseenlaskijariski eli sen takaisinmaksu on riippuvainen liikkeeseenlaskijan, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), maksukyvystä. Indeksilaina ei ole pääomaturvattu, joten lainaan liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä.

SEB Eurooppa Osakemarkkina on merkittävissä 7-18.11.2016. Tutustu huolellisesti markkinointiesitteeseen ja lainaehtoihin. 

SEB Eurooppa Osakemarkkina, markkinointiesite

SEB Eurooppa Osakemarkkina, alustavat lainakohtaiset ehdot