SEB Eurooppa Yrityslaina

Globaalin talouskehityksen epävarmuudet ovat varjostaneet alkuvuotta, joka on näkynyt voimakkaana hintaheiluntana useissa omaisuusluokissa. Vaikka Euroopan kasvuodotukset ovat säilyneet ennallaan alkuvuoden aikana eurooppalaisten high yield -yrityslainojen riskilisät ovat leventyneet voimakkaasti markkinaepävarmuuksien lisääntyessä.

Euroopan Keskuspankin elvyttävä rahapolitiikka ja mahdolliset toimet likviditeetin lisäämiseksi maaliskuun korkokokouksen jälkeen antavat tukea eurooppalaisille yrityksille. Yrityslainojen riskilisät ovat jo sen verran koholla, että hinnoittelu ennakoi selvästi nykytilannetta korkeampia maksuhäiriötasoja.

Mikäli globaalit epävarmuudet pienenevät ja EKP:n taloutta tukevat toimet jatkuvat, eurooppalaisissa high yield -riskilisissä olisi tilaa kaventua nykyisiltä tasoilta.

Luottoriskilaina SEB Eurooppa Yrityslaina tarjoaa sijoittajille houkuttelevan tuottotason, joka perustuu 75 eurooppalaisen yrityksen luottoriskin hinnoitteluun. Sijoitus ei ole pääomaturvattu vaan sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan.

Luottoriskilaina SEB Eurooppa Yrityslaina on merkittävissä 1-11.3.2016.

Lue lisää myyntiesitteestä

Alustavat lainakohtaiset ehdot