SEB Nokia Kuponki 2

Etsitkö vaihtoehtoja tuoton saavuttamiseksi korkotason ollessa alhaalla? Uskotko Nokian osakkeen säilyvän vähintään nykyisellä tasollaan?

SEB Nokia Kuponki 2 indeksilaina mahdollistaa houkuttelevan kuponkituoton sijoittajalle, joka uskoo Nokian osakkeen pysyvän nykytasollaan tai laskevan enintään 10% sijoitusaikana*.
SEB Nokia Kuponki 2 tarjoaa kilpailukykyisen tuottotason Nokia osakkeen pysyessä nykyisellä tasollaan tai laskiessa enintään 10% seuraavan kolmen vuoden aikana. Indeksilaina on maksimissaan noin kolmevuotinen ja se erääntyy ennenaikaisesti markkinoiden kehittyessä suotuisasti. Indeksilaina ei ole pääomaturvattu, joten lainaan liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Indeksilainaan liittyy
lisäksi liikkeeseenlaskijariski eli lainan takaisimaksu on riippuvainen riippuvainen liikkeeseenlaskijan, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), maksukyvystä.

Kohde-etuus

SEB Nokia Kuponki 2 indeksilainan kohde-etuutena on Nokia Oyj:n osake (Bloomberg: NOKIA FH). Nokian osakkeen arvoa havainnoidaan vuosittaisina tarkastelupäivinä. Nokian osakkeen kehitys sijoitusaikana vaikuttaa indeksilainalle mahdollisesti maksettavaan tuottoon. Sijoitus ei ole pääomaturvattu ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan. Mikäli kohde-etuuden arvo on alle 60% lähtötasosta viimeisenä tarkastelupäivänä, lainasta takaisinmaksettava määrä on sijoitettua nimellispääomaa pienempi. Kohde-etuuden kehityksen havainnoimisessa ei huomioida maksettuja osinkoja.

Tutustu myyntiesitteeseen

Alustavat lainakohtaiset ehdot

 

*Lähtöarvo määräytyy 4.9.2017 virallisesta päätösarvosta.