SEB Osakemarkkinat

Euroopan ja Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat tarjonneet erinomaista tuottoa viime vuosien aikana talouskasvun elpyessä. Vaikka kurssinousut ovatkin olleet merkittäviä, ovat matkan varrella nähdyt huolet – mm. eurokriisi, geopolitiikka ja konfliktit sekä Kiinan kasvuepävarmuudet – pitäneet sijoittajat varpaillaan. Tänä päivänä voidaan todeta, että useat osakemarkkinoita varjostaneet epävarmuudet ovat laimentumassa ja samaan aikaan keskuspankkipolitiikka jatkuu globaalisti erittäin elvyttävänä, mistä johtuen globaali suhdanne näyttää voimistuvan kuluvana vuonna. Euroopan ja Yhdysvaltain osakemarkkinoiden hinnoittelu on haastavaa, mutta toisaalta vaihtoehtojen vähyys ja usko tuloskasvuennusteiden kääntymisestä loppuvuoden aikana nousuun antavat tukea osakkeisiin jatkossakin.

SEB Osakemarkkinat -osakeindeksilaina tarjoaa hyvän mahdollisuuden osallistua osakemarkkinoiden kehitykseen rajatulla riskillä. Indeksilaina on maksimissaan viisivuotinen ja se erääntyy ennenaikaisesti markkinoiden kehittyessä suotuisasti. Indeksilainaan liittyy liikkeeseenlaskijariski eli sen takaisinmaksu on riippuvainen liikkeeseenlaskijan, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), maksukyvystä. Indeksilaina ei ole pääomaturvattu, joten lainaan liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä.

Osakeindeksilaina SEB Osakemarkkinat on myynnissä 16.2.-4.3.2015.