SEB Osakemarkkinat 2

Haluatko sijoittaa eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin yhtiöihin?
Uskotko osakekurssien säilyvän vähintään nykyisellä tasollaan?
Etsitkö vaihtoehtoja tuoton saavuttamiseksi korkotason ollessa alhaalla?

Euroopan ja Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat tarjonneet erinomaista tuottoa viime vuosien aikana globaalin talouskasvun elpyessä. Alkuvuoden kurssinousu rauhoittui huhtikuussa, mutta osakemarkkinoiden näkymät ovat edelleen houkuttelevat keskuspankkien rahapolitiikan tukemana ja Euroopan talouskasvun elpyessä. Useat osakemarkkinoita varjostaneet epävarmuudet ovat pienentyneet ja erityisesti Euroopan Keskuspankin voimakkaat elvytystoimenpiteet antavat hyvät edellytykset osakemarkkinoiden suotuisalle kehitykselle Euroopassa. Yhdysvalloissa talouskasvu on jo vauhdittunut, mutta keskupankin rahapolitiikan kiristymiseen liittyvä epävarmuus on pitänyt osakemarkkinoita paineessa yritysten hyvästä tuloskunnosta huolimatta.

SEB Osakemarkkinat 2 tarjoaa hyvän mahdollisuuden osallistua osakemarkkinoiden kehitykseen antaen samalla suojaa osittaiselta kurssilaskulta. Indeksilaina on maksimissaan viisivuotinen ja se erääntyy ennenaikaisesti markkinoiden kehittyessä suotuisasti. Indeksilainaan liittyy liikkeeseenlaskijariski eli sen takaisinmaksu on riippuvainen liikkeeseenlaskijan, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), maksukyvystä. Indeksilaina ei ole pääomaturvattu, joten lainaan liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä.

Tutustu myyntiesitteeseen

Alustavat lainakohtaiset ehdot

Linkki ohjelmaesitteeseen