SEB Osakemarkkinat 3

Haluatko sijoittaa eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin yhtiöihin?
Uskotko osakekurssien säilyvän vähintään nykyisellä tasollaan?
Etsitkö vaihtoehtoja tuoton saavuttamiseksi korkotason ollessa alhaalla?

Euroalueen ja Yhdysvaltain talouksissa hyvä vire

Kuluvan vuoden osalta Euroalueen talouskasvuennusteita on korjattu ylöspäin reippaasti ja myös 2018 ennusteet osoittavat aktiviteetin olevan edelleen piristymässä. Käytännössä kaikki suuret maat ovat trendiä ripeämmällä kasvu-uralla ja samaan aikaan riskit talouskasvun hyytymisestä ovat lähes poissa kuvasta. Yhdysvaltain talous on jo pidempään ollut hyvässä vireessä ja kasvun ennustetaan hieman piristyvän tulevan vuoden aikana. Mikäli Trumpin hallinto onnistuu toteuttamaan suunnitelmissa olevan verouudistuksen, Yhdysvaltain talouskasvu- ja tuloskasvu voisi kiihdyttää selvästi odotuksia enemmän. Vaikka keskuspankit (EKP/ FED) supistavat talouden tukitoimia, likviditeetti säilyy runsaana myös tulevan vuoden aikana ja siten osakemarkkinat saavat edelleen tukea matalasta korkotasosta.

SEB Osakemarkkinat 3 tarjoaa hyvän mahdollisuuden osallistua osakemarkkinoiden kehitykseen antaen samalla suojaa osittaiselta kurssilaskulta. Indeksilaina on maksimissaan kuusivuotinen ja se erääntyy ennenaikaisesti markkinoiden kehittyessä suotuisasti. Indeksilainaan liittyy liikkeeseenlaskijariski eli sen takaisinmaksu on riippuvainen liikkeeseenlaskijan, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), maksukyvystä. Indeksilaina ei ole pääomaturvattu, joten lainaan liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä.

Seurattavat indeksit

Euro STOXX 50 -osakeindeksi koostuu 50 eurooppalaisen yhtiön osakkeesta hajautetusti eri toimialoilta. Indeksiin kuuluvat yhtiöt ovat yleisesti tunnettuja ja omilla toimialoillaan voimakkaasti vaikuttavia toimijoita. Indeksiin kuuluu yhtiöitä yhteensä yhdeksästä eri Euroopan maasta. Tuttuja nimiä indeksissä ovat esimerkiksi Bayer, Nokia, L’Oreal ja Volkswagen. Indeksiin kuuluvat yhtiöt päivitetään kerran vuodessa. Lisätietoa indeksistä osoitteessa www.stoxx.com.

Standard and Poor’s 500-osakeindeksi koostuu 500 yhdysvaltalaisen yhtiön osakkeesta. Indeksiin kuuluu pääasiassa suuryhtiöitä,ja se kattaa noin 75 % USA:n osakkeista yhtiöiden markkina-arvon mukaan mitattuna. Indeksiin valittavien yhtiöiden on täytettävä useita kriteerejä. Esimerkiksi suurimman osan yhtiön toiminnoista ja tuotoista tulee sijoittua Yhdysvaltoihin ja yhtiön markkina-arvon sekä likviditeetin tulee ylittää niille asetetut rajat. Tuttuja yhtiöitä indeksissä ovat esimerkiksi Coca Cola, Johnson & Johnson sekä Walt Disney. Lisätietoa indeksistä osoitteessa www.spindices.com.

Seurattavat indeksit ovat hintaindeksejä, joten tuotonlaskennassa ei huomioida osinkoja.

Indeksilainan merkintäaika 15.11.2017-1.12.2017.