SEB Pankki Kuponki

Euroopan talouskasvuodotuksia on 2016 syksystä lähtien revisoitu asteittain ylöspäin ja vallitsevien odotusten valossa Euroalueen kokonaistuotanto kasvaa 1,6 prosenttiyksikköä kuluvana vuonna. Talouskasvu on laaja-alaista ja myös Etelä-Euroopan valtioiden taloudet ovat kasvu-uralla.

Vaikka inflaatio onkin edelleen laimeaa, niin Euroopan keskuspankki näkee talouden riskien vähentyneen selvästi. Markkinoilla odotetaankin Euroopan keskuspankin ilmoittavan tukitoimien laimentamisesta lähikuukausina, joko ohjauskorkoja nostamalla tai osto-ohjelmaa supistamalla, mikä todennäköisesti nostaisi talousalueen korkotasoa. Korkotason nousu taas parantaisi korkokatteen kautta pankkisektorin tuloskuntoa ja antaisi siten nostetta pankkisektorin osakkeisiin samalla, kun kasvupohjan laajentuessa luotonannon näkymät muutenkin parantuvat.

Pankkisektorin osakkeiden kurssikehitys on ollut selvästi laajaa Eurooppalaista osakemarkkinaindeksiä heikompaa finanssikriisistä alkaen vuosien 2007-2017 välisenä aikana, jolloin tuottoeroa kertyy useita kymmeniä prosenttiyksiköitä. Samaan aikaan tulosperusteinen hinnoittelu on kiristynyt selvästi esim. MSCI Eurooppa -indeksissä, kun rahoitussektorin osakkeet ovat selvästi maltillisemmin hinnoiteltuja. Pankkisektorin heikko tuottokehitys on ollut varsin perusteltua, kun Etelä-Euroopan maiden taloudet olivat suurimmissa paineissa ja maita luotottaneiden pankkien taseet horjuivat. Viime vuosien aikana tilanne on parantunut selvästi: poliittiset riskit ovat laimentuneet, Euroalueen rahoitusepävarmuudet vähentyneet, Euroopan Keskuspankin tuki on voimistunut ja maiden taloudet ovat palanneet kasvu-uralle. Vaikka globaali talous on piristyvällä uralla, niin osakemarkkinoiden hinnoittelu on paikoittain haasteellista ja rajaa siten tuottopotentiaalia. Euroopassa parantuneet talouskasvuodotukset ja laimentuneet taantuma- tai poliittiset riskit sekä pankkisektorin suhteellisen maltillinen tulosperusteinen hinnoittelu antaa hyvät perusteet odottaa myönteistä, tai ainakin suhteessa muihin toimialoihin myönteistä, kurssikehitystä pankkisektorin osakkeissa.

SEB Pankki Kuponki tarjoaa kilpailukykyisen tuottotason Eurooppalaisten pankkiosakkeiden pysyessä nykyisellä tasollaan tai noustessa seuraavan viiden vuoden aikana.

Seurattava indeksi

SEB Pankki Kuponki indeksilainan kohde-etuutena on Euro STOXX Banks -markkina-painotettu osakeindeksi. Indeksi koostuu eurooppalaisista pankkiosakkeista. Indeksiin kuuluu tällä hetkellä 26 pankkia kahdeksasta Euroopan maasta. Tällä hetkellä indeksissä mukava ovat ovat esimerkiksi Banco Santander SA, BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, ING Group ja Societe Generale SA.

Seurattava indeksi on hintaindeksi, joten tuoton laskennassa ei huomioida osinkoja. Indeksiin kuuluvat yhtiöt päivitetään neljännesvuosittain. Lisätietoa indeksistä osoitteessa www.stoxx.com.

Indeksilaina on merkittävissä 5.–21.6.2017