SEB Pohjois-Amerikka Yrityslaina

Globaalin talouskehityksen epävarmuudet ovat varjostaneet alkuvuotta, joka on näkynyt voimakkaana hintaheiluntana useissa omaisuusluokissa.

Yhdysvalloissa keskupankki (FED) on tuoreiden lausuntojen mukaan varovaisempi koronnostopolulla, kun markkinoilla on ennakoitu. Keskuspankkia huolettaa globaalin kysynnän heikkous ja rahoitusmarkkinoiden alkuvuoden turbulenssi.

Yhdysvaltain talous on itsessään kohtuullisen hyvällä uralla vaikka energiasektorin heikkous tuokin epävarmuutta talouteen. Pohjoisamerikkalaisten
high yield -yrityslainojen riskilisät ovat säilyneet korkealla erityisesti energia- ja raaka-ainesektorin vetämänä. 

Mikäli globaalit epävarmuudet vähenevät, Yhdysvaltain kotimarkkinakysyntä voimistuu ja keskuspankkien taloutta tukevat toimet jatkuvat, pohjoisamerikkalaisissa high yield -riskilisissä on tilaa kaventua nykyisiltä tasoilta.

Luottoriskilaina SEB Pohjois-Amerikka Yrityslaina tarjoaa sijoittajille houkuttelevan tuottotason, joka perustuu 100 pohjoisamerikkalaisen yhtiön luottoriskin hinnoitteluun. Sijoitus ei ole pääomaturvattu vaan sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan.

SEB Pohjois-Amerikka Yrityslaina, myyntiesite

SEB Pohjois-Amerikka Yrityslaina, alustavat lainakohtaiset ehdot

Ohjelmaesite