SEB Pohjois-Amerikka Yrityslaina Tuotto

Globaali talouden suhdanne on piristymässä, kun sekä kehittyneiden että kehittyvien markkinoiden taloudet ovat kasvu-uralla. Yhdysvaltain taloudessa ei ole heikkoja kohtia, vaikka kasvu ei olekaan merkittävästi kiihdyttämässä nykyisestä noin 2-2,5 prosentin tahdista. Inflaatio on yhä maltillista, mutta lähestyy kuitenkin maan keskuspankin (FED) tavoitetasoa.

Talouskasvun asteittainen piristyminen ja laimea inflaatio ovat taustalla, kun markkinoilla hinnoitellaan FED:n korkopolun olevan suhteellisen loiva, eikä korkomarkkinoilla odoteta tätä kautta erityisiä haasteita. Yhdysvaltain high yield -yrityslainojen tuottotaso on edelleen globaalisti tarkasteltuna varsin houkutteleva.
Vaikka sijoitusluokan riskilisät ovat jo madaltuneet, niin talouskasvun voimistuessa riskilisissä on edelleen tilaa kaventua. Myös öljyn hinnan mahdollinen nousu tukisi positiivista tuottokehitystä energiasektorin ollessa merkittävä osa Yhdysvaltain high yield -markkinaa.

Luottoriskilaina SEB Pohjois-Amerikka Yrityslaina Tuotto tarjoaa sijoittajille houkuttelevan tuottotason, joka perustuu 100 pohjoisamerikkalaisen yhtiön luottoriskin hinnoitteluun. Sijoitus ei ole pääomaturvattu vaan sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan. Ensimmäiset 15 yhtiöissä tapahtuvaa luottovastuutapahtumaa eivät vähennä palautettavaa eikä tuotonlaskennassa käytettävää pääomaa. Kukin seuraava 20 luottovastuutapahtumaa pienentävät palautettavaa ja vuosittaisen tuoton laskennassa käytettävää pääomaa 5 prosenttiyksikköä.

Luottoriskilaina on merkittävissä 5.–21.6.2017