SEB US High Yield

Globaali suhdanne voimistuu alkaneen vuoden aikana Yhdysvaltain johdolla, jossa kokonaistuotannon ennakoidaan kiihtyvän selvästi edellisvuoteen verrattuna. Voimistuvasta kasvusta huolimatta high yield -yrityslainojen riskilisät ovat leventyneet öljyn hinnan laskun myötä, kun energiasektorin maksuhäiriöiden pelätään lisääntyvän. Riskilisät ovat jo sen verran koholla, että hinnoittelu kestää hyvin maksuhäiriöitäkin. Mikäli öljyn hinta stabiloituisi ja kääntyisi markkinaodotusten mukaisesti loivaan nousuun, high yield -riskilisissä olisi tilaa kaventua.

Keskuspankkipolitiikan säilyessä elvyttävänä, likviditeetti on runsasta ja inflaation ollessa maltillinen, koroissa on vähän nousuodotuksia. Korkosijoittajilla on kova haaste saada kohtuullista tuottoa matalariskisistä rahamarkkina-tai valtionlainasijoituksista, eikä investment grade -yrityslainoistakaan ole tarjolla kuin noin prosentin verran tuottoa nykyolosuhteissa. Tätä taustaa vasten high yield -sijoitukset näyttävät houkuttelevilta.

Yhdysvaltain dollarissa on yhä vahvistumispaineita, sillä maan piristyvä talouskasvu, kiristävä keskuspankkipolitiikka ja Eurooppaa korkeampi inflaatio ovat tekijöitä, jotka tukevat dollaria. SEB US High Yield tarjoaa nykyisessä matalien korkojen ja runsaan likviditeetin ympäristössä houkuttelevan tuottopotentiaalin, jota mahdollinen dollarin vahvistuminen voi terästää.

Luottoriskilaina SEB US High Yield on myynnissä 16.2.-4.3.2015.