SEB Kehittyvät Korkomarkkinat 3

Kehittyvien markkinoiden (Emerging Markets) talouksissa kotimainen kysyntä on piristymässä, huolet Kiinan kysynnän hiipumisesta ovat laimentuneet ja Euroopan sekä Yhdysvaltain vientikysyntä paranee. Samaan aikaan viime vuosina useita kehittyviä talouksia painaneet raaka-aineiden ja öljyn hintapaineet ovat hellittäneet.

Kokonaiskuva kehittyvillä markkinoilla on valoisampi kuin vuosiin. Myös keskuspankkinäkymät tukevat varsinkin keskipitkällä aikavälillä kehittyvien markkinoiden lainoja. Vuoden 2013 aikana Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti keskeyttävänsä joukkolainojen osto-ohjelmansa ja kehittyvien markkinoiden lainat ja valuutat kärsivät voimakkaasti. Nyt tilanne on toinen.

EM-keskuspankkien ohjauskorot ovat selvästi 2013 tasoa korkeammalla, inflaatio matalampaa ja valtion budjettien alijäämät ja vaihtotaseiden alijäämät pienemmät. Lisäksi kehittyvien talouksien valuuttapaineet ovat paljon maltillisemmat kuin 2013, kun talouden perustekijät ovat suotuisammassa asennossa. Emerging Markets -valuuttakori on lähes 30 prosenttia heikompi kuin vuoden 2013 Yhdysvaltain keskuspankin joukkolainaosto-ohjelman pienentämisestä alkanutta valuuttakurssiliikettä edeltänyt taso. Kun paikallisvaluutoissa noteerattujen lainojen tuottotaso on yhä lähes 6,5 prosenttia ja valuuttanäkymä kohtuullisen tasapainoinen, tarjoaa korko-omaisuusluokka varsin houkuttelevan potentiaalin.

SEB Kehittyvät Korkomarkkinat 3-indeksilaina tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon sijoittajalle, joka uskoo kehittyvien markkinoiden yrityslainojen riskilisien säilyvän nykytasolla tai jatkavan kaventumistaan ja valuuttakorin säilyvän vakaana talouskasvuympäristön sekä keskuspankkipolitiikan mukana. Tuotteen tuoton ollessa sidottu kehittyvien korkomarkkinoiden paikallisvaluutta (Local currency Emerging Markets Debt) -rahastoon, arvonnousua kertyy riskilisien kaventuessa ja valuuttakorin vahvistuessa.

Indeksilainaan liittyy liikkeeseenlaskijariski eli sen takaisinmaksu on riippuvainen liikkeeseenlaskijan, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), maksukyvystä. Indeksilaina ei ole pääomaturvattu, joten lainaan liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä.

Indeksilaina on merkittävissä 5.–21.6.2017