SEB Pohjois-Amerikka Yrityslaina Kuponki

Globaali kasvu on ollut ripeää ja laaja-alaista, 2018 kasvuennusteita on korjattu edelleen ylös, vaikka 2017 talouskasvu on jo yllättänyt huomattavan positiivisesti. Rahapolitiikka jatkuu keveänä, vaikka tukitoimia supistetaan. Riskit talouskasvun selvästä hidastumisesta ovat vähäiset.

Yhdysvaltain talouden luottamus on varsin korkealla tasolla. Inflaatio on yhä maltillista, mutta lähestyy kuitenkin maan keskuspankin (FED) tavoitetasoa. Veronkevennykset astuvat voimaan 2018, kun yritysveroa lasketaan 21 prosenttiin. Yritysten tulos paranee veron alentuessa ja investointien houkuttelevuus lisääntyy. Yksityinen kulutus lisääntyy käytettävissä olevien tulojen kasvaessa. Verouudistus hyödyttää enemmän suurituloisia, siten yksityisen kulutuksen lisäys voi jäädä maltilliseksi. USA:n talouskasvuennusteita korjattaneen jonkin verran (0,2-0,6 %) ylöspäin. Talouskasvun ja kulutuskysynnän voimistuessa inflaatioennusteet saattavat kohota ja Yhdysvaltain keskuspankki voi nopeuttaa tukitoimien purkamista.

Korkotaso nousee ja dollarilla on vahvistumispaineita. Eri omaisuusluokkien hinnoittelu ja hunt-for-yield ovat johtaneet siihen, että lähes kaikkien omaisuusluokkien hinnoittelu on varsin kireää. Vaikka vuoden 2018 tuottoennusteet ovat kautta linja pääasiassa vielä kohtuullisia, keskuspankkien vähitellen kiristyvä rahapolitiikka ja korkeat arvostustasot luovat epävarmuutta omaisuusluokkien tuotoille hieman pidemmällä aikavälillä.
Yrityslainapuolella luottovastuutapahtumien määrä on pysynyt varsin matalalla tasolla ja riskilisät ovat kaventuneet. Perinteisen High Yield -omaisuusluokan tuotto-odotus on Euroopassa hyvin matala, mutta Yhdysvalloissa tarjoaa kuitenkin vielä kohtuullisen tuottopotentiaalin.

Luottoriskilaina SEB Pohjois-Amerikka Yrityslaina Kuponki tarjoaa sijoittajille
houkuttelevan tuottotason, joka perustuu 100* pohjoisamerikkalaisen yhtiön
luottoriskin hinnoitteluun. Sijoitus ei ole pääomaturvattu vaan sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan. Ensimmäiset 20 yhtiöissä tapahtuvaa luottovastuutapahtumaa eivät vähennä palautettavaa eikä tuotonlaskennassa käytettävää pääomaa. Kukin seuraava 20 luottovastuutapahtumaa pienentävät palautettavaa ja vuosittaisen tuoton
laskennassa käytettävää pääomaa n. 6.67 prosenttiykisikköä.

* Markit CDX North America High Yield S29, katso markkinointiesite