SEB Suomiosake Kuponki 2

Etsitkö vaihtoehtoja tuoton saavuttamiseksi korkotason ollessa alhaalla? Uskotko kohde-etuuden neljän yhtiön osakkeen säilyvän vähintään nykyisellä tasollaan?

Suomi on ollut yksi Euroopan parhaiten tuottavista osakemarkkinoista viime vuosina. Vaikka osakkeiden nykyinen arvostustaso nähdään varsin haastavana hirstoriaan nähden, globaalin suhdannekehityksen jatkuessa positiivisena erityisesti vientiyhtiöillä on mahdollisuus yllättää vuoden loppupuoliskolla, koska sijoittajien odotukset ovat laskeneet odotettua heikomman toisen vuosineljänneksen tuloskauden jäljiltä. Yhtiöt ovat laskeneet kustannustasoaan viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi, joten liikevaihtokehityksen parantuessa tulospotentiaali on huomattava. Lisäksi vahvat taseet tukevat mahdollisia yritysjärjestelyitä. *

SEB Suomiosake Kuponki 2 tarjoaa kilpailukykyisen tuottotason kohde-etuutena olevan osakekorin pysyessä nykyisellä tasollaan tai laskiessa enintään 10% seuraavan kolmen vuoden aikana.**

Osakeindeksilaina on maksimissaan noin kolmevuotinen ja se erääntyy ennenaikaisesti markkinoiden kehittyessä suotuisasti. Indeksilaina ei ole pääomaturvattu, joten lainaan liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Indeksilainaan liittyy lisäksi liikkeeseenlaskijariski eli lainan takaisimaksu on riippuvainen riippuvainen liikkeeseenlaskijan, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), maksukyvystä.

Kohde-etuus

SEB Suomiosake Kuponki 2 indeksilainan kohde-etuutena on neljästä Suomeen listatusta osakkeesta muodostettu osakekori tasapainoin (1/4). Osakekorin osakkeet ovat Elisa Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj ja Nokian Renkaat Oyj. Osakekorin kehitystä havainnoidaan vuosittaisina tarkastelupäivinä. Osakekorin kehitys sijoitusaikana
vaikuttaa indeksilainalle mahdollisesti maksettavaan tuottoon ja takaisinmaksettavaan pääomaan.

Sijoitus ei ole pääomaturvattu ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan. Mikäli kohde-etuuden arvo on alle 70% lähtötasosta viimeisenä tarkastelupäivänä, lainasta takaisinmaksettava määrä on sijoitettua nimellispääomaa pienempi. Kohde-etuuden kehityksessä ei huomioida maksettuja osinkoja.

Tutustu myyntiesitteeseen

Alustavat lainakohtaiset ehdot

* Lähde: SEB Varainhoito Kuukausikatsaus Elokuu 2017
** Osakekorin lähtötaso määräytyy osakkeiden virallisista päätösarvoista 4.9.2017