SEB US HY Kertyvä Korko

Globaali talouskasvu on piristymässä Euroopan ja kehittyvien markkinoiden talouksien vetämänä, kun Yhdysvalloissa kasvu on tasaantunut hieman yli 2 prosentin vauhtiin. Vaikka inflaatio-odotukset ovat yhä matalia, niin piristyvä talouden aktiviteetti ja laimentuneet globaalin talouden riskit ovat lisänneet odotuksia, että Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankit vähentävät talouden tukitoimia asteittain. Näissä olosuhteissa korkotason voidaan odottaa vähitellen kohoavan, mikä rajaa valtionlainojen ja yrityslainojen tuottopotentiaalia, vaikka samaan aikaan yritys- ja maariskilisät paranevan talousympäristön tukemana todennäköisesti kaventuvat.

Luottoriskilaina SEB US HY Kertyvä Korko tarjoaa sijoittajille houkuttelevan tuottotason, joka perustuu 100* pohjoisamerikkalaisen yhtiön luottoriskin hinnoitteluun. Sijoitus ei ole pääomaturvattu vaan sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan.

Eräpäivänä sijoitajalle maksetaan erääntymisarvo joka on 127 %** jäljellä olevasta nimellisarvosta mikäli enintään 20 seurattavista yhtiöstä kokee sijoitusaikana luottovastuutapahtuman*. Kukin seuraava 15 luottovastuutapahtumaa pienentävät nimellisarvoa 1/15.

Tutustu myyntiesitteeseen

Alustavat lainakohtaiset ehdot

 * Lista indeksiin kuuluvista yhtiöistä sivulla 6-7.
** Erääntymisarvo vahvistetaan liikkeeseen laskupäivänä, eikä sitä voida vahvistaa alle 125 prosentin.