Yleistä sijoituslainoista

Sijoituslaina on joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto voidaan sitoa esimerkiksi osake-, hyödyke- tai korkomarkkinoiden kehitykseen. Sijoituslainoja käytetään usein tuottoprofiilin muokkaamiseen esimerkiksi lisäämällä pääomaturvaa tai riskiä ja tuottopotentiaalia korkeamman osallistumisasteen kautta. Sijoituslaina on usein pääomaturvattu mikä tarkoittaa, että sijoituslainan liikkeeseenlaskija sitoutuu maksamaan lainan nimellispääoman eräpäivänä takaisin riippumatta lainan alla olevan kohde- etuuden kehityksestä. Pääomaturvattu sijoituslaina rakentuu kahdesta osasta, korko-osasta (joukkovelkakirjalaina ja tuotto-osasta (johdannaisinstrumentti).