Sijoitusvakuutukset

Osana varainhoitoa voidaan hyödyntää vakuutusratkaisuja. Portfolio Bond –sijoitusvakuutus yhdistää yksilöllisen varainhoitopalvelun ja henkivakuutussijoittamisen edut. Portfolio Bond –sijoitusvakuutus tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoitusvarallisuuden hoidon, sijoitusten hallinnan, verotuksen ja perintöverotuksen suunnitteluun pitkällä aikavälillä.