27.4.2018 09:27

Ilmoitus SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n hallinnoimien sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen osuudenomistajille

SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy (Rahastoyhtiö) on sulautumassa ruotsalaiseen SEB Investment Management AB:hen (SEB IM AB). Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.6.2018. Sulautumisen jälkeen Rahastoyhtiön hallinnoimia rahastoja tulee hallinnoimaan SEB IM AB. Sulautumiseen liittyen Rahastoyhtiö ja SEB IM AB ovat tehneet sijoitusrahastolain 103 §:n mukaisen rahastojen hallinnon luovuttamista koskevan luovutussuunnitelman. Finanssivalvonta on 25.4.2018 antanut täytäntöönpanoluvan rahastojen hallinnon luovutukselle.

Lisäksi sulautumiseen liittyen Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen (rahastot) yhteisiä ja rahastokohtaisia sääntöjä muutetaan mm. seuraavasti:

 

  1. Rahastojen hallinnointiyhtiöksi muutetaan SEB Investment Management AB.
  2. Rahastojen yhteiset säännöt jaetaan kahteen osaan siten, että sijoitusrahastoille tulee omat yhteiset sääntönsä ja erikoissijoitusrahastoille omat yhteiset sääntönsä.
  3. Osuudenomistajat eivät tule valitsemaan SEB Investment Management AB:n hallituksen jäseniä.     
  4. Riskien mittaaminen tulee perustumaan sijoitusasteeseen Value at Risk -luvun sijaan (lukuun ottamatta SEB Företagsobligationsfond Flexibel      -sijoitusrahastoa).
  5. Sijoitusrahasto SEB Ethical Forumin sääntöihin lisätään kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista koskeva kuvaus. 

 

Rahastoyhtiön hallitus on hyväksynyt sääntömuutokset 13.3.2018, ja Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen sääntömuutokset 25.4.2018. Erikoissijoitusrahastojen sääntömuutokset on annettu Finanssivalvonnalle tiedoksi. Sääntömuutokset tulevat voimaan sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä eli suunnitelman mukaisesti 1.6.2018. Muutokset eivät vaadi osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Sääntömuutokset koskevat kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimia rahastoja: SEB Företagsobligationsfond Flexibel, SEB 20, SEB 50, SEB 80, SEB Ethical Forum, SEB Euro Bond, SEB European Equity, SEB European Optimum, SEB Finland Optimum, SEB Finland Small Cap, SEB Finlandia, SEB Global Equity Multimanager, SEB Global High Yield, SEB Money Manager, SEB Money Manager Plus, SEB European Index, SEB North America Index ja SEB SLS.

Muutetut säännöt ja luovutussuunnitelma ovat pyynnöstä saatavilla kokonaisuudessaan SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:stä.

 

SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy       
SEB Investment Management AB