29.7.2019 15:14

Ilmoitus Sijoitusrahasto SEB Finlandian osuudenomistajille

Sijoitusrahasto SEB Finlandia muutetaan passiiviseksi osakerahastoksi, jossa lisäksi pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä, ja sen uusi nimi on Sijoitusrahasto SEB Finlandia Optimized Low Carbon.

SEB pyrkii vahvasti vaikuttamaan kestävään kehitykseen ja ottamaan vastuuta siitä, kuinka toimintamme vaikuttaa asiakkaisiin, työntekijöihin, osakkeenomistajiin ja yhteiskuntaan kokonaisuudessaan. Olemme jo vuosien ajan tehneet töitä liittääksemme kestävän kehityksen periaatteet osana kaikkeen, mitä teemme. Yhtenä painopistealueena ovat hiilidioksidipäästöt, joihin haluamme nyt entistä tarkemmin kiinnittää huomiota myös sijoitustoiminnassamme.

Uudistettu rahasto sijoittaa varansa edelleen pääosin suomalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto tavoittelee passiivisella salkunhoidolla mahdollisimman tarkasti vertailuindeksiään (OMX Helsinki Benchmark Cap -tuottoindeksi) vastaavaa tuottoa. Passiivisen salkunhoidon lisäksi rahasto pyrkii sijoitustoiminnassaan sijoitusuniversumia selvästi matalampiin hiilidioksidipäästöihin. Tämän lähestymistavan vuoksi rahaston tuotto voi poiketa vertailuindeksin tuotosta, sillä joidenkin vertailuindeksiin kuuluvien yhtiöiden paino rahaston sijoituskohteena saattaa poiketa vertailuindeksin painotuksesta, tai rahasto ei välttämättä sijoita kaikkiin vertailuindeksiinsä kuuluviin yhtiöihin.     

 Nimenmuutoksen lisäksi rahaston sääntöjä muutetaan mm. seuraavasti: 

  1. Sijoitustoiminnan tavoitteena on tuotto, joka vastaa mahdollisimman tarkasti rahaston vertailuindeksin tuottoa huomioiden kuitenkin rahastoon sovellettavan vastuullisuuspolitiikan vaatimukset. 
  2. Rahastoon sovellettavan vastuullisuuspolitiikan vuoksi rahasto ei välttämättä sijoita kaikkien vertailuindeksiinsä kuuluvien yhtiöiden osakkeisiin, tai sijoitusten paino saattaa poiketa vertailuindeksin painoista.  
  3. Rahaston hallinnointipalkkiota alennetaan siten, että se on enintään 0,7 prosenttia vuodessa. Sääntöihin lisätään merkinnöistä ja lunastuksista perittävä 0,05 prosenttiyksikön kulu, joka jää kokonaisuudessaan rahastoon kattamaan merkinnöistä ja lunastuksista aiheutuvia kaupankäyntikuluja. 

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.8.2019, eivätkä ne vaadi osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 14.6.2019. Muutetut säännöt ja rahaston vastuullisuuspolitiikka ovat saatavilla SEB Investment Management AB, Helsingin sivukonttorista.