17.3.2017 09:38

Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen

Toivotamme Teidät osuudenomistajana tervetulleeksi SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n hallin­noimien sijoitus­rahastojen osuudenomistajien varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään

Helsingissä, osoitteessa Eteläesplanadi 18, keskiviikkona 3.5.2017 klo 14.00

Osuudenomistajia pyydetään olemaan paikalla klo 13.45 mennessä. Osoittaaksenne henki­löllisyytenne kokouksessa pyydämme Teitä ystävällisesti ottamaan mukaan kuvallisen hen­kilöllisyystodistuksen. Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu alkaen klo 13.30.

Kokouksessa valitaan osuudenomistajien edustajat rahastoyhtiön hallitukseen, tilintarkas­taja sekä käsitellään muut rahasto-osuudenomistajien kokoukselle rahastojen sään­nöissä määrätyt asiat. Äänioi­keus kokouksessa määräytyy 26.4.2017 vallitsevan tilanteen perus­teella.

Voidaksenne osallistua osuudenomistajien kokoukseen tulee Teidän ilmoittautua rahasto­yhtiölle viimeistään 26.4.2017 klo 16.00 joko sähköpostitse osoitteeseen varainhoito@seb.fi tai puhelimitse nu­meroon (09) 131 55 388 tai postitse osoitteeseen SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy/Osuudenomistajako­kous, PL 630, 00101 Helsinki. Mikäli osuudenomistaja on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pyy­dämme Teitä lähettämään val­takirjan yllä olevaan osoitteeseen viimeistään 26.4.2017.

Tervetuloa uusiin tiloihimme!

Ystävällisin terveisin

SEB RAHASTOYHTIÖ SUOMI OY

Matti Byman
toimitusjohtaja