14.9.2016 08:08

Sääntömuutoksia SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n sijoitusrahastoissa

Sijoitusrahastolaissa aiemmin edellytetty Finanssivalvonnan lupamenettely luotonotossa sijoitusrahastotoimintaa varten poistui sijoitusrahastolain 21.3.2016 voimaan astuneiden muutosten yhteydessä. Vastaavasti lupamenettely on poistettu rahastojen* yhteisistä säännöistä. Tämän muutoksen lisäksi Sijoitusrahasto SEB Ethical Forum–rahaston säännöistä on poistettu sijoitusneuvosto.

Muutetut säännöt ovat pyynnöstä saatavilla kokonaisuudessaan rahastoyhtiöstä.

Muutokset on hyväksytty rahastoyhtiön hallituksessa 7.6.2016. Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen sääntömuutokset 6.9.2016. Sääntömuutokset astuvat voimaan 14.10.2016. Muutokset eivät vaadi osuudenomistajalta mitään toimenpiteitä.

* Sijoitusrahastot SEB 20
SEB 50
SEB 80
SEB Ethical Forum
SEB Euro Bond
SEB European Equity
SEB European Optimum
SEB Finland Optimum
SEB Finland Small Cap
SEB Finlandia
SEB Global Equity Multimanager
SEB Global High Yield
SEB Money Manager,
SEB Money Manager Plus,
erikoissijoitusrahastot SEB North America Index ja SEB European Index