28.11.2018 15:07

SEB Money Manager - ja SEB Money Manager Plus -sijoitusrahastojen sulautuminen

Sijoitusrahasto SEB Money Manager sulautuu Sijoitusrahastoon SEB Money Manager Plus. Sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 16.1.2019. Finanssivalvonta on myöntänyt sulautumiselle luvan 16.11.2018. Rahastojen sulautuminen selkeyttää SEB Investment Management AB:n suomalaista rahastovalikoimaa ja tehostaa rahastojen sijoitustoimintaa.

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille. Sulautumisella ei myöskään ole vaikutusta alkuperäiseen hankintahintaan tai omistusajan pituuteen. Sulautumisen voimaantulo ei aiheuta muutoksia oikeuksiinne osuudenomistajana.

Sulautumisessa SEB Money Manager -rahaston osuudet vaihdetaan SEB Money Manager Plus -rahaston osuuksiin omistusta vastaavassa suhteessa. Uusien (SEB Money Manager Plus -sijoitusrahaston) rahasto-osuuksien määrä lasketaan jakamalla vanhojen (SEB Money Manager -sijoitusrahaston) rahasto-osuuksien yhteenlaskettu arvo uuden rahasto-osuuden sulautumispäivän arvolla.
Muutos kasvattaa SEB Money Manager Plus -rahaston pääomaa 75,5 miljoonalla eurolla 554,7 miljoonaan euroon ja osuudenomistajien lukumäärää 415 osuudenomistajalla 1475 osuudenomistajaan.

SEB Money Manager Plus on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa matalan korkoriskin korkoinstrumentteihin rahaston korkoriskin ollessa enintään sama kuin 12 kuukauden pituisella rahamarkkinainstrumentilla. Rahasto sijoittaa varansa pääosin euromääräisiin, vakavaraisten pankkien ja yritysten (luottoluokitus vähintään BBB-, Standard & Poor’s) liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin sekä yritystodistuksiin ja julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Sijoitussalkun sijoituspainotusten muutoksia ei ole tarkoitus toteuttaa ennen sulautumisen voimaantuloa. SEB Money Manager -rahaston siirtosaamiset siirtyvät sellaisenaan SEB Money Manager Plus -rahastolle sulautumisen voimaantulon yhteydessä. SEB Money Manager Plus -rahaston nimi muutetaan lähiaikoina.
  
Sulautumisesta johtuen osuudenomistajilla on halutessaan mahdollisuus lunastaa tai vaihtaa osuutensa ilman kustannuksia. Jos haluatte lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutenne ennen sulautumista, toimeksianto on annettava viimeistään 9.1.2019 ennen klo 12.00. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä lunastus- tai vaihtopalkkioita, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa. Lunastushinta maksetaan SEB Money Manager -rahaston sääntöjen mukaisesti lunastustoimeksiannon antamista seuraavana pankkipäivänä tai mahdollisimman pian viimeistään kahden viikon kuluessa lunastustoimeksiannosta. Lunastustoimeksiannot tulee antaa SEB Investment Management AB, Helsingin sivukonttorille.

Muuten sulautuvan SEB Money Manager -rahaston merkinnät ja lunastukset jatkuvat normaalisti sulautumispäivään asti. Voitte käyttää oikeuksianne SEB Money Manager Plus -rahaston osuudenomistajana 17.1.2019 lukien. Suosittelemme SEB Money Manager Plus -rahaston avaintietoesitteen ja rahastoesitteen lukemista.

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne sulautumisesta, SEB Money Manager Plus -rahastosta tai rahastosijoittamisesta yleensä. Rahastojen sulautumissuunnitelma, tilintarkastajan sulautumista koskeva lausunto, avaintietoesitteet, vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset ovat saatavilla SEB Investment Management AB, Helsingin sivukonttorista. Asiakaspalvelumme palvelee teitä arkisin klo 9.00–16.00 numerossa (09) 6162 8000. Voitte ottaa yhteyttä myös sähköpostitse (varainhoito@seb.fi).