Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon.

Vastuullisuus sijoitustoiminnassa

Vastuullisuus sijoitustoiminnassa tarkoittaa, että otamme huomioon ympäristöä, sosiaalisia oloja ja hyvää hallintotapaa edistävät toimet sijoituspäätöksissä ja neuvonannossa asiakkaille. 

Tärkeimpänä tavoitteena on luonnollisesti tukea yhtiöitä, jotka muuttavat maailmaa vastuullisemmaksi, mutta samalla myös tehostaa sijoitussalkkujen riskienhallintaa ja parantaa tuottopotentiaalia. Uskomme, että vastuullisuuden huomioiminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi lisäarvon lähde sijoittajalle, ja mielestämme on tärkeää, että vastuullisuuskysymysten arviointi ulottuu koko sijoitusprosessiin. Meillä vastuullisuuskysymykset ja -kriteerit kulkevat mukana koko salkunhoitoprosessin kattaen strategisen allokaation suunnittelun, tuotevalinnan, päivittäiset salkkumuutokset ja monitoroinnin.

Miten voimme auttaa asiakkaitamme vastuullisessa sijoittamisessa

Asiakas saa kauttamme vahvan tuen ja asiantuntemuksen sijoitussalkun vastuullisuuden kehittämiseen ja monitorointiin. Jatkuvasti lisääntyvä ja muuttuva sääntely sekä nopeat muutokset toimintaympäristössä asettavat asiakkaille haasteita vastuullisuuden hallinnassa. SEB:n asiantuntijat keskustelevat ja auttavat asiakkaitamme käsittelemään vastuullisuutta ja huomioimaan vastuullisuuskysymykset asiakaskohtaisesti. Seuraamme aktiivisesti alan kehitystä ja pyrimme ennakoimaan muuttuvaa sääntelyä.

Edistyneillä työvälineillä pystymme läpivalaisemaan salkkuja vastuullisuus- ja vaikuttavuusnäkökulmista ja tuomaan kehitysideoita, joilla parannetaan salkkujen vastuullisuusprofiilia. Esimerkiksi kehittämällämme ESG-raportilla saadaan kattava kokonaiskuva siitä, miten ESG-kriteerit ovat toteutuneet sijoitussalkussa ja raportista voi seurata myös hiilijalanjäljen kehitystä ja muita ESG-mittareita, kuten vedenkulutusta ja jätteiden käsittelyä. 

Vastuullinen sijoittaminen SEB:n tuotteissa ja tuotevalinnassa

Laaja tuotevalikoimamme antaa joustavat mahdollisuudet salkkujen räätälöintiin vastuullisuusnäkökulmasta. SEB:n omien rahastojen sijoitusfilosofiassa vastuullisuus on keskeinen elementti ja kaikkia rahastojamme koskee kunnianhimoiset vastuullisuuskriteerit. Tarjoamme asiakkaillemme myös vaihtoehtoja impact-sijoittamiseen, kuten SEB Microfinance -rahastot. SEB:n ulkopuolisten rahastojen valintaprosessissa vastuullisuudella on merkittävä painoarvo ja kaikille valikoimaan valittaville rahastoille tehdään osana salkunhoidon laatuarviointia ESG-arvio.