Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Juridik och säkerhet

Här hittar du information om tjänster, produkter och de i Finland verksamma och till SEB-koncernen hörande bolagen. 

SEB:s bankkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin i Sverige enligt 'Lagen om insättningsgaranti (1995:1571)'. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen omfattas dessutom av ersättningsfonden för investerare som lyder under svensk lag och vilken inte är begränsad endast till icke-yrkesmässiga investerare, utan som täcker alla privatpersoner och samfund förutom skilt definierade finansinstitut.

Din säkerhet i fokus

Våra kunders förtroende är vår största tillgång. Därför gör vi allt vi kan för att behandla din information på ett ansvarsfullt sätt när du använder våra tjänster. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi hanterar och skyddar den elektroniska kommunikationen på våra webbplatser.