Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Kontakta oss

Telefonväxel och kundbetjäning

Telefonäxel:  +358 9 6162 8000
Vardagar 10–16

Fonduppdrag: +358 9 1315 5500
Vardagar 10–14

SEB Life International kundbetjäning

0800 90805 kl. 10–17

SEB Kort telefonväxel 

+358 9 693 99301 vardagar 10–16

Kontoret i Helsingfors

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen
Post- och faktureringsadress: PB 630, 00101 Helsingfors
Besöksadress: Södra esplanaden 18, 00130 Helsingfors

Kontakta oss per e-post

fornamn.efternamn@seb.fi

Privatkunder

Private Wealth Management & Family Office: pbfinland@seb.fi
Kundrespons: palaute@seb.fi
Kapitalförvaltning, grupp e-post: kapitalforvaltning@seb.fi
SEB Life International: life.finland@seb.fi

Företag & institutioner

Cash Management: cm.clientservices@seb.fi

Övrig support 

Anmälan om försvunnet kort (24h): +358 800 155 777

Eurocard Gold & Eurocard Corporate Gold: +358969399301
Finnair Plus MasterCard: +358 20 630 0020
SAS Eurobonus World MasterCard: +358 20 630 0060

Cash Management, +358 9 616 28177
Trade Finance, +358 9 616 28340

Adresser

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen, PB 630, 00101 Helsingfors
SEB Life International, PL 953, 00101 Helsingfors
SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike, PB 1085, 00101 Helsingfors

Faxnummer

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen: +358 9 171 056
Eurocard Gold & Eurocard Corporate Gold: +358 9 6939 9306
SEB Life International: +358 800 9 8288
SEB Leasing Ab: +358 9 616 280 69

FO-nummer

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen: 0985469-4
SEB Kort Bank AB, Helsingfors filialen: 1597729-5
SEB Leasing Ab: 0763414-5
SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen: 2898783-9
SEB Asset Management AB, Helsingforsfilialen: 3394118-1