Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Fusioner i SEB:s fonder hösten 2021

Placeringsfonderna SEB Global Equity Multimanager, SEB European Optimum, SEB Finland Optimum och SEB Ethical Forum fusioneras med andra SEB-fonder under hösten 2021.

SEB Investment Management AB verkställer följande fusioner mellan sina förvaltade placeringsfonder:

  1. Placeringsfond SEB Global Equity Multimanager fusioneras med Placerings fond SEB 80 (fusionen planeras träda i kraft 29.9.2021)
  2. Placeringsfond SEB European Optimum fusioneras med Placeringsfond SEB 80 (fusionen planeras träda i kraft 6.10.2021)
  3. Placeringsfond SEB Finland Optimum fusioneras med Placeringsfond SEB 50 (fusionen planeras träda i kraft 13.10.2021)
  4. Placeringsfond SEB Ethical Forum fusioneras med Placeringsfond SEB 20 (fusionen planeras träda i kraft 20.10.2021)

Placeringsfonderna SEB Global Equity Multimanager, SEB European Optimum, SEB Finland Optimum och SEB Ethical Forum betecknas nedan med termen överlåtande fonder. Placeringsfonderna SEB 20, SEB 50 och SEB 80 betecknas nedan med termen övertagande fonder.

Varje andelsägare i en av de överlåtande fonderna blir andelsägare i den berörda övertagande fonden på den dag då fusionen träder i kraft. Finansinspektionen har godkänt fusionerna 7.7.2021. Syftet med fusionerna är att förenkla SEB Investment Management AB:s finska fondutbud och effektivera fondernas placeringsverksamhet.

De övertagande fonderna är blandfonder som placerar sina medel med olika viktning mellan aktier och räntor globalt på aktie- och företagslånemarknaderna och inom euroområdet på statsobligations- och penningmarknaderna. De övertagande fonderna placerar huvudsakligen sina medel i andra inhemska
placeringsfonder och i utländska fondföretag.

I samband med fusionen byts andelarna i varje överlåtande fond ut i förhållande till innehavet till andelar i den berörda övertagande fonden.

I samband med fusionerna ändras de övertagande fondernas stadgar bland annat så att fondernas maximala förvaltningsarvode höjs enligt följande:

1. SEB 80: förvaltningsarvodet maximalt 1,0 % (nuvarande max 0,65 %)
2. SEB 50: förvaltningsarvodet maximalt 0,80 % (nuvarande max 0,45 %)
3. SEB 20: förvaltningsarvodet maximalt 0,60 % (nuvarande max 0,45 %)

Dessutom ändrar Placeringsfond SEB 20 namn till Placeringsfond SEB 30.

Finansinspektionen har fastställt stadgeändringarna 7.7.2021. De övertagande fondernas stadgeändringar träder i kraft samma dag som ovan nämnda fusioner träder i kraft, dock så att stadgeändringarna för SEB 80 träder i kraft 6.10.2021. Fusionerna och stadgeändringarna kräver inga åtgärder av andelsägarna.

De övertagande fondernas stadgar och faktablad finns här och finns också att fås från SEB:s kontor.