Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Sammanläggning av SEB Latinamerikafond och SEB Emerging Marketsfond

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att slå samman fonden SEB Latinamerikafond med fonden SEB Emerging Marketsfond, vilket betyder att kunder i SEB Latinamerikafond erhåller andelar i SEB Emerging Marketsfond. Sammanläggningen genomfördes den 15 mars 2021 och är godkänd av Finansinspektionen.

Skälet till att vi sammanlägger fonderna är att främja en effektiv förvaltning genom att bredda placeringsmöjligheterna inom globala tillväxtmarknader. Sammanläggningen genomförs i form av en fusion och innebär att alla tillgångar och skulder i den överlåtande fonden SEB Latinamerikafond är överförda till den mottagande fonden SEB Emerging Marketsfond när sammanläggningen är genomförd. Den innebär ingen väsentlig inverkan på SEB Emerging Marketsfonds sammansättning av tillgångar och kommer inte heller leda till att någon betydande ändring måste göras i fonden dagen innan eller efter sammanläggningen.

Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Läs mera om sammaläggningen här