Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB Hållbarhetsfond Global Index slås samman med SEB Etisk Global Indexfond i augusti 2020

Sammanläggningen genomförs den 21 augusti 2020 och sker genom att SEB Hållbarhetsfond (Sustainability) Global Index går upp i SEB Etisk Global Indexfond, och den sistnämnda fonden höjer hållbarhetsnivån och byter namn till SEB Hållbar Global Indexnära (legalt namn: SEB Sustainable Global Exposure Fund). Fonden går från att vara en indexfond till en ”indexnära” fond. Den förhöjda hållbarhetsnivån innebär att fonden även exkluderar bolag som utvinner fossila bränslen och även energibolag som genererar energi baserad på fossila bränslen.

Läs mera här