Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Specialplaceringsfonderna SEB European Index och SEB North America Index ombildas till placeringsfonder

De av SEB Investment Management AB förvaltade specialplaceringsfonderna SEB European Index och SEB North
America Index ombildas till placeringsfonder i enlighet med lagen om placeringsfonder (213/2019). Samtidigt byter SEB European Index namn till Placeringsfond SEB European Exposure och SEB North America Index byter namn till Placeringsfond SEB US Exposure. Förändringarna verkställs genom fondspecifika stadgeändringar.

Enligt nuvarande placeringspolitik placerar fonderna sina medel i andra fonder. I samband med förändringarna ändras fondernas placeringspolitik så att SEB European Exposure är en passiv aktiefond som placerar direkt i europeiska aktier och SEB US Exposure är en passiv aktiefond som placerar direkt i amerikanska aktier. Efter verkställandet av förändringarna är syftet med fondernas placeringsverksamhet att generera en avkastning som så långt som möjligt motsvarar avkastningen för fondernas jämförelseindex, dock med beaktande av de krav som fondernas hållbarhetspolitik ställer.

Förutom ovan nämnda förändringar görs ytterligare ändringar i stadgarna som hänför sig till att ändra fonderna från specialplaceringsfonder till placeringsfonder. Till exempel kan teckningar och inlösningar göras dagligen efter att stadgeändringarna trätt i kraft. Även fondernas maximala årliga förvaltningsarvode sjunker från 0,45 procent till 0,40 procent.

Syftet med ändringarna är att möjliggöra fondernas fusion med av fondbolaget förvaltade Luxemburg registrerade SEB-fonder. Enligt nuvarande uppskattning väntas fusionerna genomföras i slutet av 2021. 

Stadgeändringarna i SEB European Index träder i kraft 19.8.2021 och stadgeändringarna i SEB North America Index träder i kraft 20.8.2021. Stadgeändringarna kräver inga åtgärder av andelsägarna.