Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Alternativa placeringar

På basis av erbjudandet till institutionella placerare har Private Banking tagit fram ett separat utbud av alternativa placeringsobjekt som kan svara på särskilda behov eller intressen också bland privata placerare.  

Exempel på alternativa placeringar är 

 • Imapct investing, d.v.s. investeringar som inte bara ger ekonomisk avkastning utan även påverkar miljön och samhället på ett positivt sätt
 • Fastigheter
 • Kapitalplaceringar
 • Alternativa ränteinstrument
 • Infrastruktur
 • Onoterade bolag (private placements)
 • Hedge fonder

Målsättning 

Målsättningen med de alternativa placeringarna varierar, men exempel på individuellt drivna målsättningar är  

 • Större avkastning
 • Större diversifiering i placeringarna
 • Behov av kassaströmmar
 • Inflationsskydd
 • Intresse för hållbarhetsfrågor
 • Utnyttjande av megatrender i samhället