Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Diskretionär kapitalförvaltning

Diskretionär kapitalförvaltning är private bankings mest heltäckande tjänst. Den passar dig som helt vill överlåta placeringsbesluten i professionella händer men inom avtalade gränser.

Utgångspunkten för förmögenhetsförvaltningen är en finansiell handlingsplan där vi tillsammans går igenom din unika situation och definierar dina målsättningar för framtiden. Förvaltningsavtalet styr placeringsportföljens konstruktion och den fortsatta skötseln av förmögenheten.

Allt utgår från dina individuella behov och målsättningar. Syftet är att på lång sikt öka kapitalet - på dina villkor. Förvaltningsprinciperna styrs av

•    dina avkastningsförväntningar
•    din tidsmässiga placeringshorisont
•    din riskprofil
•    förändringar på marknaden

Placeringarna görs antingen i form av placeringsfonder eller som direkta placeringar. Vår förvaltningsmodell rymmer också alternativa placeringar, så som indexlån. Vi kan också erbjuda diskretionär förmögenhetsförvaltning genom försäkringar.