Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

12.1.2023

Marknadskommentar

 

Fokus skiftar från inflation till tillväxt

Helgledigheter i all ära, den ekonomiska utvecklingen fortgår ändå. Nyhetsflödet har varit lite blandat de senaste veckorna. Positiva nyheter vad gäller inflationsutvecklingen, blandade signaler vad gäller arbetsmarknaden i USA och lite svagare bild från företagen.

På finansmarknaderna har året börjat i dur, med stigande börser och fallande räntor. Börsuppgången bör ses i ljuset av de kraftiga nedgångarna i slutet av förra året, bakom räntenedgången ligger sannolikt lättnaderna på inflationsfronten som ger hopp om att centralbankernas räntehöjningar är nära sin slutpunkt.

Bilden vad gäller inflation och räntor ger stöd till en relativt positiv börssyn. Här bidrar också placerarnas relativt försiktiga inställning och positionering. Enkäter visar att kapitalförvaltarna globalt räknar med en tuffare period vad gäller tillväxt och vinster och därmed har relativt försiktiga portföljer.

I den negativa vågskålen finns just tillväxtbilden som sannolikt kommer innebära nedjusteringar av vinstprognoserna. Även om det till del är diskonterat kan det skapa motvind när det sker, risken är också att siffrorna blir svagare än förväntat.

Om vi till sist väger in aktiers värdering, bidrar det till en balanserad bild av helheten. Värderingen har kommit ner till normala nivåer efter toppen i samband med återöppnandet efter pandemin. Det skapar utrymme för vissa uppgångar i ett positivt scenario. Å andra sidan är det en bit ner till de värderingsnivåer vi sett i tidigare inbromsningar.

I vårt huvudscenario räknar vi med en del börsturbulens kommande månader men utsikter till en rimligt positiv utveckling när konjunkturbilden visar tecken till att stabiliseras. Förra årets ränteuppgång innebär att vi åter fått rimliga räntor i systemet. Det talar för att balanserade portföljer, med båda aktier och räntor, har potential att ge en bättra avkastning kommande år. Tillsammans med den hoppfulla inflationsbilden på lite sikt gör det flera typer av ränteplaceringar mer intressanta än på många år.