Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Konsultativ kapitalförvaltning

Konsultativ kapitalförvaltning passar dig som själv vill fatta placeringsbesluten, men med stöd av SEB:s marknadssyn.

Utgångspunkten för den rådgivande tjänsten är tydligt definierade målsättningar och en gemensamt utarbetad handlingsplan, som styr placeringsportföljens konstruktion och strategi. Med din kontaktperson kan du regelbundet diskutera portföljen och fråga om råd, men de slutliga besluten fattar du själv.