Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon.

Henkilötietojen käsittely yksityis- ja yritysaiakkaat

Käsittelemme asiakkaittemme tietoja aina huolellisesti ja vastuullisesti. Tässä tietosuojakäytännössä kerromme, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Kerromme myös henkilötietojasi koskevat oikeutesi.

Rekisterinpitäjä on:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (”SEB”)

Y-tunnus: 0985469-4

Mikä on henkilötieto?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka suoraan tai epäsuorasti voidaan yhdistää elävään luonnolliseen henkilöön. Näitä ovat esimerkiksi nimi ja henkilötunnus, mutta kyseeseen tulevat myös muut tiedot, jotka ovat ominaisia henkilön fyysiselle, fysiologiselle, psyykkiselle, taloudelliselle, kulttuurilliselle tai sosiaaliselle identiteetille. Myös IP-osoitteesi tai tallennettu puheesi voivat olla henkilötietoja, jos ne voidaan yhdistää sinuun.

Joitakin henkilötietoja pidetään erityisen arkaluonteisina ja niitä koskevat erityiset säännöt. Arkaluonteisilla henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka paljastavat

 • rodun tai etnisen alkuperän
 • poliittisen mielipiteen
 • uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen
 • ammattiliiton jäsenyyden
 • geneettiset tiedot
 • biometriset tiedot, jotka identifioivat fyysisen henkilön
 • terveystiedot
 • luonnollisen henkilön sukupuolielämää tai seksuaalista suuntautumista koskevat tiedot 

Mitä on käsittely?

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan jokaista henkilötiedoilla tehtävää toimenpidettä riippumatta siitä, onko se automaattinen vai manuaalinen. Tavallisia käsittelytoimenpiteitä ovat esimerkiksi tiedonkeruu, rekisteröinti, käsittely, tallennus, siirto ja poistaminen. Tietosuojamääräykset koskevat ainoastaan automatisoidusti tehtävää tai rekisteriin sisältyvien henkilötietojen käsittelyä. 

Kenestä keräämme tietoja?

Keräämme tietoja sinusta, joka olet tehnyt tai haluat tehdä sopimuksen kanssamme esimerkiksi asiakkaan, takaajan tai pantinantajan ominaisuudessa. Joskus meidän on kerättävä tietoja myös maksajista, uskotuista miehistä, valtuutetuista, edustajista, nimenkirjoittajista, yhteyshenkilöistä tai tosiasiallisista edunsaajista. Seuraavassa luvussa kerromme, milloin keräämme tämän tyyppisiä tietoja. 

Mitä tietoja keräätte, mistä saatte ne ja miten teette sen?


Tietoja, jotka olet luovuttanut meille

Keräämme sinusta tietoja, jotka olet itse suorasti tai epäsuorasti luovuttanut meille. Jos olet esimerkiksi lähettänyt meille kyselyn tai hakemuksen, kun teet sopimuksen kanssamme tai kun hallinnoimme sopimusta.

Voimme myös tallentaa tietoja, jotka tulevat ilmi, kun otat meihin yhteyttä. Tallennamme esimerkiksi tietyt puhelut. Voimme myös tallentaa sähköpostitse saamiamme viestejä. Lisäksi voimme tallentaa tietoja verkkopankin, mobiilisovelluksen ja muiden Internet-palvelujen käytöstäsi. Tallennettavia tietoja voivat esimerkiksi olla tieto siitä, miten käytät palveluja, tiedot ostoksistasi ja maksuistasi, IP-osoitteestasi tai maantieteellisestä sijainnistasi.

Tietoja, joita keräämme sinusta

Itse luovuttamasi tiedon lisäksi voimme kerätä sinusta tietoa myös muista lähteistä. Tämä soveltuu esimerkiksi

 • päivittäessämme jatkuvasti nimiä ja yhteystietoja väestötietorekisteristä
 • hakiessamme tietoja luottotietolaitoksista
 • suorittaessamme niitä tarkastuksia, jotka meidän on tehtävä estääksemme tuotteidemme ja palvelujemme käytön rahanpesuun, hakemalla tietoja kansainvälisten organisaatioiden sanktiolistoilta

Turvallisuussyistä meillä on tallennettavia valvontakameroita konttorissa.

Miksi ja millä perusteella käsittelette henkilötietojani?

Käsittelemme tietojasi vain määrättyihin tarkoituksiin ja silloin, kun meillä on siihen lainmukainen peruste.

Sopimusten valmisteluun ja hallinnointiin

Yleisin syy henkilötietojesi käsittelylle on sinun ja SEB:n välisten sopimusten dokumentointi, hallinnointi ja täytäntöönpano. Meidän on kerättävä henkilötietoja tätä tarkoitusta varten, jotta voimme tehdä sopimuksia kanssasi.

Jos kanssasi ei ole solmittu sopimusta, vaan olet vakuutettu tai edunsaaja, käsittelemme henkilötietojasi vakuutussopimuksen mukaisten lakisääteisten velvoitteiden perusteella. 

Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi

Meidän on myös käsiteltävä henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lain, muun asetuksen tai viranomaispäätöksen mukaiset velvoitteemme. Se voi olla tarpeen esimerkiksi

 • kirjanpitolainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi
 • rahanpesulainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi
 • henkilötietojen vertaamiseksi sanktiolistoihin, joita meidän on lain tai viranomaispäätöksen perusteella noudatettava
 • voidaksemme raportoida veroviranomaisille, poliisiviranomaisille, ulosottovirastolle, finanssivalvonnalle sekä muille suomalaisille tai ulkomaisille viranomaisille
 • riskinhallintaan liittyvän lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi, johon sisältyy tietojen käsittely luottojen laadun arvioimiseksi vakavaraisuustarkastelua varten
 • maksupalvelulainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi esimerkiksi antamalla tiedot ns. kolmannen osapuolen maksupalvelutoimittajalle, jolla on lupa tarjota tilitietoihin tai maksujen käynnistykseen liittyviä palveluja, ja valvomalla maksuja petosten havaitsemiseksi 

Kun meillä on oikeutettu etu

Käsittelemme tietojasi, jos se tarpeen tarkoitusta varten, kun olemme intressiarvioinnissa päätyneet siihen, että meidän etumme ovat painavampia kuin sinun etusi ja oikeutesi. 

Kun meillä on oikeutettu etu, voimme käsitellä henkilötietojasi markkina- ja asiakasanalyysien tekoon liiketoiminnan kehittämiseksi ja parantaaksemme tuotevalikoimaa asiakkaillemme. Tietoja voidaan käyttää myös järjestelmien kehittämiseen ja asiakasanalyyseihin petosten havaitsemiseksi.

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös henkilökohtaisien tarjouksien tekemiseen sinulle. Tällainen markkinointi voi perustua muun muassa siihen, miten käytät palvelujemme ja miten toimit digitaalisissa kanavissamme. Alla voit lukea lisää profiloinnista.

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös kohdistaaksemme sinulle suoramarkkinointia ja tarjouksia. Jos et halua saada suoramarkkinointia, ilmoita siitä meille. Alempana kerromme miten voit tehdä sen. 

Kun olet antanut suostumuksesi

Joissakin tapauksissa tarvitsemme suostumuksesi henkilötietojen käsittelyä varten. Pyydämme tällöin suostumuksesi siihen, että käsittelemme tietojasi tällaiseen nimenomaiseen tarkoitukseen. 

Voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Se ei vaikuta jo suorittamaamme käsittelyyn, mutta emme jatka tietojen käsittelyä kyseistä tarkoitusta varten. Suostumuksen peruuttaminen voi vaikuttaa tiettyihin sopimusehtoihisi, jos esimerkiksi olet saanut edullisemman hinnan annetun tiedon perusteella.

Kuinka kauan säilytätte henkilötietojani?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin sopimuksemme on voimassa. Sen jälkeen säilytämme tietoja normaalisti vielä 10 vuotta vanhentumisajat huomioiden. Mikäli säilytämme henkilötietojasi jonkin muun tarkoituksen kuin sopimussuhteen vuoksi, säilytysaika voi olla lyhyempi, esimerkiksi silloin kun meidän on täytettävä rahapesua ja kirjanpitoa koskevan lainsäädännön vaatimukset. 

Jos et tee sopimusta kanssamme, mutta olet esimerkiksi hakemuksessasi antanut meille henkilötietoja, säilytämme tietoja tavallisesti enintään 13 kuukautta. Joissakin tapauksissa meidän on säilytettävä tietoja kauemmin, esimerkiksi rahanpesulainsäädännön takia.

Miten suojaatte henkilötietojani?

Teemme parhaamme suojataksemme henkilötietojasi tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, menetykseltä tai muutokselta, luvattomalta paljastamiselta tai luvattomalta käytöltä. Teemme sen sekä teknisillä että organisatorisilla toimenpiteillä.

Pyrimme aina siihen, ettemme käsittele enempää henkilötietoja kuin on tarpeen ja pseudonymisoimme ja anonymisoimme tietosi kun se on mahdollista. Jos yhteistyökumppanimme käsittelee henkilötietoja puolestamme eli toimii niin kutsuttuna henkilötietojen käsittelijänä, sen on aina sitouduttava ylläpitämään asianmukaista turvallisuustasoa ja ryhtymään vastaaviin suojaustoimenpiteisiin.

Kenellä on pääsyoikeus henkilötietoihini?

SEB-konsernissa

Joskus toinen SEB-konsernin yritys saattaa käsitellä tietojasi. Kyse voi esimerkiksi olla siitä, että sinulle halutaan tehdä tarjouksia muista tuotteista tai neuvontaa. Tällainen käsittely tapahtuu oikeutetun edun perusteella. 

SEB-konsernin ulkopuolella

Tietojasi voivat käsitellä myös yhteistyökumppanimme, mutta luonnollisesti aina asianmukaisten salassapitosäännösten puitteissa. Kun yhteistyökumppanimme käsittelee henkilötietojasi, se tehdään sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai oikeutetun edun perusteella. 

Lain mukaan olemme myös joissakin tapauksissa velvoitettuja luovuttamaan henkilötietoja eri viranomaisille. Tästä on lisätietoa edellä. 

Siirto kolmanteen maahan (EU:n ja ETA:n ulkopuoliset maat)

Joissakin tapauksissa voimme siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin maihin (ns. kolmannet maat) sekä kansainvälisille organisaatioille. Teemme tällaisia siirtoja vain, jos tietosuoja-asetuksen määräyksiä noudatetaan ja joku seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • EU-komissio on päättänyt, että kyseisessä maassa vallitsee riittävä suojaustaso
 • Olemme ryhtyneet muihin sopiviin suojaustoimenpiteisiin, esimerkiksi laatineet vakiosopimuslausekkeet tai yritystä koskevat sitovat säännöt
 • On olemassa erityinen valvontaviranomaisen myöntämä lupa
 • Se on poikkeuksellisessa tilanteessa sallittua voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan

Mitkä ovat oikeuteni?

Tietosuojalainsäädännön mukaan sinulla on oikeus hallita omia tietojasi ja saada tietoa siitä, miten käsittelemme tietojasi. Voit kääntyä puoleemme, jos haluat käyttää oikeuksiasi. 

Oikeus pyytää rekisteriote henkilötietoineen

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Sen saat pyytämällä meiltä rekisteriotteen. 

Virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemiseen

Jos ilmenee, että käsittelemme sinua koskevia virheellisiä henkilötietoja, sinulla on oikeus pyytää, että tiedot oikaistaan. Voit myös pyytää, että puutteelliset tietosi täydennetään. 

Oikeus tietojesi poistamiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi tai osa niistä poistetuksi. Tästä käytetään joskus nimitystä ”oikeus tulla unohdetuksi”. Joissakin tapauksissa emme voi poistaa kaikkia tietoja. Syynä on silloin se, että meidän on säilytettävä tietoja sopimussuhteen perusteella tai lainsäädännön vuoksi. Tietoja tarvitaan silloin edelleen alkuperäiseen tarkoitukseen ja meillä on edelleen oikeudellinen peruste käsitellä niitä. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Joissakin tilanteissa sinulla on oikeus vaatia, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan määrätyksi ajaksi. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että pidät tietoa virheellisenä ja meidän on tarkastettava se. Voi myös olla, että olet vastustanut käsittelyä, jota olemme tehneet oikeutetun edun perusteella. Tällöin meidän on tarkastettava ovatko meidän syymme painavammat kuin sinun. 

Oikeus vastustaa sitä, miten käsittelemme tietojasi

Jos käsittelemme tietojasi oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä. Jotta voimme jatkaa tietojen käsittelyä, meidän on osoitettava, että meillä on käsittelyyn pakottavat oikeutetut syyt ja että nämä syyt ovat painavampia kuin sinun etusi ja oikeutesi. Lue tästä oikeutetusta edusta edellä olevasta luvusta. 

Oikeus siirtää tietosi toiselle toimijalle

Jos käsittelemme henkilötietojasi sopimuksen tai suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus saada itse luovuttamasi henkilötiedot. Jos se on teknisesti mahdollista, sinulla on oikeus saada tiedot siirrettyä toiselle toimijalle. Tätä kutsutaan datan siirrettävyydeksi. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos haluat tehdä valituksen siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit kääntyä valvontaviranomaisen puoleen.  Suomessa se on Tietosuojavaltuutettu.

Mitä on profilointi?

Profilointi tarkoittaa henkilötietojesi käsittelyä automaattisesti joidenkin henkilökohtaisten ominaisuuksiesi, etupäässä taloudellisen tilanteesi, henkilökohtaisten mieltymystesi ja kiinnostuksesi kohteiden tai sijaintisi, arvioimiseksi. 

Keräämme tilastotietoja ulkoisista lähteistä. Kyseessä voivat olla tiedot elämäntyylistä ja tyypillisestä käyttäytymisestä demograafisiin kotitaloustietoihin perustuen. Näiden tilastotietojen avulla luomme profiileja ja voimme yhdistää niitä meillä jo oleviin, sinua koskeviin tietoihin.

Käytämme profilointia markkinointia varten tehtäviin asiakasanalyyseihin. Tällainen markkinointi voi perustua mm. tietoihin, jotka ilmenevät käyttäessäsi palvelujamme ja käydessäsi digitaalisissa kanavissamme. Käytämme profilointia myös käyttökokemuksesi parantamiseen digitaalisissa palveluissamme esimerkiksi mukauttamalla verkkopankissa näkyviä palvelujamme ja tuotteitamme sekä luomalla sinulle mukautettuja tarjouksia. Voimme myös käyttää profilointia tapahtumien valvontaan petosten torjumiseksi ja automatisoitujen päätösten yhteydessä. Voit lukea lisää automatisoiduista päätöksistä seuraavassa luvussa.

Kun käsittelemme tietojasi profilointia varten, teemme sen oikeutetun edun perusteella, sopimuksen täyttämiseksi tai sinun suostumuksellasi. Jos tarvitsemme suostumuksesi, pyydämme sinulta suostumustasi käsittelylle.

Mikä on automatisoitu päätös?

Joissakin tapauksissa käytämme automatisoitua päätöksentekoa. Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi lainahakemuksen hyväksyminen/hylkääminen automaattisesti internetin kautta. 

Automaattiset päätöksemme voivat joskus perustua profilointiin. Jos päätöksellä on oikeudellisia seurauksia sinulle tai se vaikuttaa sinuun muilla tavoin merkittävästi, on olemassa eräitä rajoituksia. Teemme tämän tyyppisen päätöksen ainoastaan silloin, kun olet antanut sille nimenomaisen suostumuksesi tai jos se on tarpeen sopimuksen solmimiseksi kanssasi.

Miten voin estää markkinointinne?

Voit pyytää, ettemme lähetä sinulle suoramarkkinointia. Sinun on tällöin otettava yhteyttä meihin ja kerrottava, että haluat asettaa suoramarkkinointikiellon.

Tietosuojavastaava

Olemme nimenneet tietosuojavastaavan, jonka tehtävänä on valvoa, että noudatamme henkilötietojensuojaa koskevia määräyksiä. Tietosuojavastaava hoitaa tehtäviään Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorista riippumattomasti. Jos haluat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme, kirjoita osoitteeseen SEB, Tietosuojavastaava, Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki. Voit ottaa meihin yhteyttä myös puhelimitse numeroon 09 6162 8000.