Yhteystiedot

Vaihde ja asiakaspalvelu
+358961628000

SEB Life asiakaspalvelu 
0800 90805

Osoite
Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki

Sähköposti
etunimi.sukunimi@seb.fi

Kaikki yhteystiedot ja puhelinnumerot

SEB edelleen ainoa pohjoismainen pankki Dow Jones Sustainability Index:ssä

Ainoana pohjoismaisena pankkina SEB lunasti paikkansa, jo kolmatta vuotta peräkkäin, vuoden 2018 Dow Jones Sustainability Index:ssä.

Lue lisää

SEB Investment Outlook: Hajanainen kuva suhdanteesta

Lähestymme tämänhetkisen noususuhdannejakson loppua, globaalin kasvun odotetaan kuitenkin jatkuvan vielä pari vuotta. Seuraavan suhdannejakson alkamisen ennustaminen ja ajoittaminen on aina hyvin vaikeata.  Näemme asteittain hidastuvan talouskasvun olevan todennäköisin skenaario, mutta olemme valmistautuneita myös dramaattisempaan tapahtumien kulkuun, kuten niin usein historiassa on käynyt.

Lue Investment Outlook

Nordic Outlook: Globaalin suhdanteen vahvuus haastaa poliittiset epävarmuudet

SEB:n ekonomistit pitävät kiinni myönteisestä ennusteestaan jonka mukaan globaali BKT kasvaa noin 4 prosenttia vuosina 2018 ja 2019, jonka jälkeen kasvu hidastuu maltillisesti. Tämä selviää uusimmasta Nordic Outlook julkaisusta.

Lue lisää