Yhteystiedot

Vaihde ja asiakaspalvelu
+358961628000

SEB Life asiakaspalvelu 
0800 90805

Osoite
Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki

Sähköposti
etunimi.sukunimi@seb.fi

Kaikki yhteystiedot ja puhelinnumerot

SEB:n vuoden 2017 toisen neljänneksen tulos

Vuoden 2017 toisen neljänneksen liikevoitto oli 5,7 mrd. SEK (5,5) ja oman pääoman tuotto oli 13,2 prosenttia (12,2). Lukuun ottamatta vertailtavuuteen vaikuttavia tekijöitä, joita ilmeni vuonna 2016, oman pääoman tuotto oli 12,7 prosenttia (11,7).

Lue lisää tuloksesta

Investment Outlook: Talouden kasvuluvut myönteisiä - mutta pidä riskejä silmällä

Globaali talouskasvu kiihtyy mikä näkyy yritysten tulosraportoinnissa, sekä myynnissä että voitoissa. Tämä antaa hyvät edellytykset osakemarkkinoiden kehitykselle.

Lue tuore raportti tästä

Suomalaisyritysten optimismi korkeimmillaan tällä vuosikymmenellä

Puolivuosittain toteutettava Deloitte/SEB:n talousjohtajakysely osoittaa, että suomalaisten yritysten talousjohtajat ovat entistä varmempia talouden tilanteesta. Luottamus talouteen on nyt korkeammalla kuin kertaakaan 2010-luvulla.

Lue lehdistötiedote