Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Kotisivujen köyttöehdot

Käyttäjän tulee tutustua alla mainittuihin ehtoihin ennen SEB-yhtiöiden www-sivujen selailua.

Soveltamisala

Alla mainittuja ehtoja sovelletaan SEB-yhtiöiden (jäljempänä "SEB") www-sivujen käyttäjän ja SEB:n välillä. Selailemalla SEB:n www-sivuja (jäljempänä "www-sivut") käyttäjä sitoutuu näihin ehtoihin. Näiden ehtojen lisäksi sovellettavaksi tulevat kuhunkin palveluun tai sivustojen osaan mahdollisesti liittyvät palvelu-, rahasto- ja sijoituspalvelukohtaiset ehdot sekä muut soveltuvat ehdot. Www-sivut ja niiden sisältö ja niiden kautta käytettävissä olevat palvelut on suunnattu käytettäväksi vain Suomessa, ellei muuta ole mainittu, ja niihin sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta sivuja käytetään.

Sivujen sisältö

Www-sivuilla esitetään yleistä tietoa SEB:stä ja sen tarjoamista palveluista sekä markkinainformaatiota. Sivujen materiaali on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei toisin ole ilmoitettu. Www-sivuilla esitetty materiaali tai informaatio ei muodosta antajaansa sitovaa tarjousta tai muuta velvoittavaa ilmaisua, kehotusta oikeustoimeen ryhtymiseen taikka taloudellista neuvoa tai suositusta liittyen rahasto- tai arvopaperisijoittamiseen, muuhun sijoitustoimintaan taikka luottolaitostoimintaan. Käyttäjän tulee tehdä sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan omien selvityksiensä ja riskiarvioidensa pohjalta sekä tarvittaessa konsultoida neuvonantajaansa. Käyttäjällä on vastuu sijoitustoimintansa tuloksesta. SEB pyrkii huolehtimaan www-sivuilla esitettävien tietojen paikkansapitävyydestä tietojen julkaisuhetkellä. SEB ei kuitenkaan missään tapauksessa vastaa www-sivuilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta eikä esitetyn materiaalin täydellisyydestä tai soveltuvuudesta kyseiselle käyttäjälle. SEB ei vastaa välillisistä tai välittömistä vahingoista taikka taloudellisista menetyksistä, jotka saattavat seurata www-sivuilla olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista taloudellisista päätöksistä.

Sivujen saatavuus

SEB ei vastaa www-sivujen eikä niiden kautta käytettävissä olevien palvelujen toimivuudesta tai keskeytyksettömästä saatavilla olosta eikä kolmannen osapuolen, esimerkiksi palveluntarjoajan toiminnasta. SEB ei myöskään vastaa www-sivujen tai niiden kautta käytettävissä olevien palvelujen viiveestä. SEB:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa www-sivujen sisältöä tai sulkea sivut tilapäisesti tai pysyvästi ilman etukäteistä ilmoitusta. SEB ei vastaa www-sivujen tai niiden kautta käytettävissä olevien palvelujen toimivuuden tai viiveen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista taikka taloudellisista menetyksistä.

Immateriaalioikeudet

SEB pidättää itsellään kaikki oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet, liittyen www-sivuilla julkaistuun aineistoon, ellei toisin ole ilmoitettu. Www-sivuilla olevaa aineistoa ei missään olosuhteissa saa kopioida, tallentaa, siirtää tai levittää ilman SEB:n etukäteistä kirjallista suostumusta muutoin kuin Suomen lain sallimassa laajuudessa.

Tietoverkko

SEB ei vastaa linkkien kautta käytettävissä olevista, kolmansien tahojen ylläpitämistä sivustoista tai niiden sisällöstä. Avoimessa tietoverkossa kulkevan viestinnän luottamuksellisuutta, virheettömyyttä, aitoutta tai turvallisuutta ei voida taata. SEB ei vastaa avoimessa tietoverkossa kulkevasta viestinnästä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista eikä taloudellisista menetyksistä.

Evästeet

Evästeet ovat Internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää Internet-selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. SEB-konserniin kuuluvien yhtiöiden Internet-sivuilla käytetään evästeitä. Mikäli ette hyväksy evästeiden käyttöä, voitte sulkea evästeet Internet-selaimenne turvallisuusasetuksista. Huomioikaa kuitenkin, että tietyt toiminnot Internet-sivustoilla vaativat, että hyväksytte evästeet.

Yhdysvalloissa asuville henkilöille

Näiden internetsivujen materiaalia ei ole suunnattu Yhdysvaltojen kansalaisille tai Yhdysvalloissa asuville henkilöille, yrityksille, yhtiöille, rahastoille, yhdistyksille ja järjestöille, jotka toimivat Yhdysvalloissa tai ovat organisoitu Yhdysvaltojen lain alaisuuteen, tai ovat Yhdysvaltojen verosääntelyn alaisia. SEB ei tarjoa tuotteitaan ja palvelujaan edellä mainituille tahoille.