Kontaktuppgifter

Telefonväxel och kundbetjäning
+358961628000

SEB Life:s kundbetjäning
0800 90805

Adress
Unionsgatan 30 00100 Helsingfors

E-post
fornamn.efternamn@seb.fi

Alla kontaktuppgifter och telefonnummer

Stark orderingång för nordiska företag i Kina

Nordiska och tyska företag verksamma i Kina fortsätter att se positivt på affärsmöjligheterna där. De planerar anställa mer personal, göra omfattande investeringar och öka försäljningen. 

Läs mer om undersökningen China Financial Index

SEB:s årsrapporter publicerade

SEB:s årsredovisning, hållbarhetsrapport och rapport om kapitaltäckning och riskhantering för 2016 finns nu tillgängliga.

Läs mer

SEB Investment Outlook: Högre tillväxt - och inflationstakt

Tecken på ökad tillväxt- och inflationstakt tillsammans med förhoppningar om stöd från finanspolitiska initiativ, ger en starkare grund för stigande bolagsvinster.

Läs mer