Kontaktuppgifter

Telefonväxel och kundbetjäning
+358961628000

SEB Life:s kundbetjäning
0800 90805

Adress
Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors

E-post
fornamn.efternamn@seb.fi

Alla kontaktuppgifter och telefonnummer

Högre volatilitet är här för att stanna

Marknadssignalerna pekar på att kulmen är nådd för ökningstakten i både ekonomisk tillväxt och vinster. Bolagsvinsterna förväntas fortfarande stiga 2019, men i långsammare takt.

Läs om Investment Outlook

Ahlstrom-Munksjös aktieemission med företrädesrätt

Ahlstrom-Munksjö genomför en 150 miljoner euros aktieemission med företrädesrätt. SEB fungerar som arrangör för transaktionen. 

Information och prospekt 

Finlands Universitetsfastigheter emitterar grön obligation

Finlands Universitetsfastigheter emitterar en grön obligation till ett värde av 100 miljoner euro. Emissionen är den första gröna obligationen inom fastighetsbranschen och den tredje i sitt slag i Finland. SEB fungerar som huvudarrangör för transaktionen.

Läs mera