Kontaktuppgifter

Telefonväxel och kundbetjäning
+358961628000

SEB Life:s kundbetjäning
0800 90805

Adress
Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors

E-post
fornamn.efternamn@seb.fi

Alla kontaktuppgifter och telefonnummer

Nordiska banker undersöker gemensam betalinfrastruktur

Svenska, danska, norska och finska banker undersöker tillsammans för närvarande möjligheten att skapa en nordisk betalningsinfrastruktur med gemensamma produkter.

Läs mer om samarbetet

SEB Nordic Outlook: Högtryck för både ekonomi och marknad

SEB skriver åter upp utsikterna för global ekonomi. USA:s skattepaket har ökat optimismen i ekonomin och bidrar till att Fed höjer takten i räntehöjningarna. Stark tillväxt i eurozonen och mer balanserad inflationsbild gör att även ECB rör sig snabbare mot normalisering även om politiken förblir expansiv.

Läs rapporten här

SEB:s bokslutskommuniké 2017

Exklusive jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 22,7 miljarder kronor och räntabiliteten 12,7 procent.

Resultatet för 2017