Kontaktuppgifter

Telefonväxel och kundbetjäning
+358961628000

SEB Life:s kundbetjäning
0800 90805

SEB Kort telefonväxel
+358 9 693 99301

Adress
Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors

E-post
fornamn.efternamn@seb.fi

Alla kontaktuppgifter och telefonnummer

Nordic Outlook: Effektiv krispolitik med långsiktiga risker

Euroområdets BNP föll dramatiskt under våren men bilden är splittrad med en nord-sydlig spricka. Finlands ekonomi har varit förvånansvärt motståndskraftig; fallet kvartal två var ett av de lägsta i euroområdet.

Nordic Outlook september 2020

SEB kortlistade till PRI Awards 2020

En oberoende panel för PRI Awards 2020 har valt SEB Investment Management till kortlistan i kategorin "ESG incorporation initiative of the year".

Läs mera om nomineringen

Arabias konstkeramiker ställer ut i SEB

Med utställningen ”New Season” återvänder Arabias konstkeramikerförening till SEB. Utställningen, som pågår till 30 september i SEB:s aula, innefattar verk av Finlands mest kända keramiker.

Läs mera om utställningen

Alfa Lavals erbjudande till aktieägarna i Neles

SEB fungerar som rådgivare till Alfa Laval AB gällande bolagets offentliga kontanta uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Neles Oyj.

Erbjudandehandligen