Kontaktuppgifter

Telefonväxel och kundbetjäning
+358961628000

SEB Life:s kundbetjäning
0800 90805

Adress
Unionsgatan 30 00100 Helsingfors

E-post
fornamn.efternamn@seb.fi

Alla kontaktuppgifter och telefonnummer

SEB utser Johan Torgeby till ny vd och koncernchef

SEB:s styrelse har utsett Johan Torgeby till ny vd och koncernchef. Han efterträder Annika Falkengren som meddelade om sin avgång 16 januari.

Läs mer om SEB:s nye VD

SEB Nordic Outlook: Komplexa cykliska och politiska lyftkrafter

Politisk turbulens öppnar för både negativa och positiva utfall 2017-2018. Protektionism och isolationism vägs mot ökad framtidstro och ljusare tillväxtsignaler; 2017 präglas av förutsägbar oförutsägbarhet. Det menar SEBs ekonomer i nya Nordic Outlook.

Läs mer

SEB:s bokslutskommuniké 2016

Exklusive jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 20,3 miljarder kronor och räntabiliteten 11,3 procent.

Läs mer om bokslutskommunikén 2016