Kontaktuppgifter

Telefonväxel och kundbetjäning
+358961628000

SEB Life:s kundbetjäning
0800 90805

Adress
Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors

E-post
fornamn.efternamn@seb.fi

Alla kontaktuppgifter och telefonnummer

SEB:s resultat för andra kvartalet 2019

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2019 uppgick till 6.1 miljarder kronor och räntabiliteten exklusive jämförelsestörande poster var 13,9 procent.

Läs mer om resultaten för andra kvartalet

SEB högst rankad bland kapitalförvaltare i Norden

I den senaste Prosperaundersökningen rankas SEB högst bland kapitalförvaltare i Norden. Institutioner och företag med ett externt förvaltat kapital på minst 200 miljoner kronor har svarat.

Läs mera om utmärkelsen

SEB och Nokia testar nytt system för exportdokumentation

SEB är en av tre banker som tillsammans med Nokia ska pilottesta ett nytt system för automatisk hantering av exportdokumentation. Målet är både att minska hanteringstiderna och minska skillnader i bedömningar av dokumentationen.

Läs mera om pilottestet