Kontaktuppgifter

Telefonväxel och kundbetjäning
+358961628000

SEB Life:s kundbetjäning
0800 90805

Adress
Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors

E-post
fornamn.efternamn@seb.fi

Alla kontaktuppgifter och telefonnummer

Nordic Outlook: Världsekonomin lyfter på bred front

Den ljusa globala konjunkturbilden har bekräftats under hösten och SEB skriver åter upp utsikterna något. Eurozonen och EM tar gradvis över som främsta tillväxtmotor från USA och konjunkturstyrka samt minskade politiska risker ger medvind åt euron.

Läs mer

Företagen fortsätter se positivt på Kina

De företag som deltog i en undersökning som SEB gjort hade en fortsatt positiv syn på affärsklimatet i Kina. Två tredjedelar av de som svarade förväntar sig att vinsten ska öka framöver.

SEB:s China Financial Index

SEB och EMMA inleder konstsamarbete

SEB och EMMA - Esbo moderna konstmuseum har inlett ett treårigt samarbete som innefattar en serie specialbeställa verk av finländska nutidskonstnärer. Verken ställs ut ett i sänder i SEB:s kontor på Södra Esplanaden. Det första verket, Cyan Sjö, av Paula Lehtonen kan upplevas fr.o.m. 24 oktober. 

Till pressmeddelandet