Kontaktuppgifter

Telefonväxel och kundbetjäning
+358961628000

SEB Life:s kundbetjäning
0800 90805

Adress
Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors

E-post
fornamn.efternamn@seb.fi

Alla kontaktuppgifter och telefonnummer

SEB:s resultat för det andra kvartalet 2017

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2017 uppgick till 5,7 miljarder kronor (5,5) och räntabiliteten var 13,2 procent (12,2). Exklusive jämförelsestörande poster, som uppstod under 2016, var räntabiliteten 12,7 procent (11,7).

Läs mer om resultatet

Investment Outlook: Positivt - men håll ett öga på riskerna

Den globala tillväxten tilltar och breddas, vilket också styrkan i bolagsrapporterna visar - både avseende försäljning och vinster. Det ger bra förutsättningar för aktiemarknaden.

Läs nyaste upplagan av Investment Outlook här

Optimismen i finska företag på årtiondets högsta nivå

Finanscheferna i finska bolag känner allt starkare tilltro till det ekonomiska läget. Det visar Deloitte/SEB:s finanschefsundersökning våren 2017. Optimismen är större än någonsin tidigare under 2010-talet.

Läs mera om undersökningen