Kontaktuppgifter

Telefonväxel och kundbetjäning
+358961628000

SEB Life:s kundbetjäning
0800 90805

Adress
Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors

E-post
fornamn.efternamn@seb.fi

Alla kontaktuppgifter och telefonnummer

SEB fortsatt enda nordiska bank i Dow Jones Sustainability Index

För tredje året i rad inkluderas SEB som enda nordiska bank, i Dow Jones Sustainability Index, den globalt mest erkända hållbarhetsrankningen för investerare.

Läs mer

SEB Investment Outlook: Splittrad syn på konjunkturen

Vi är på väg mot slutet av uppgångsfasen i denna konjunkturcykel, men den globala tillväxten håller i sig ett par år till. När övergången till nästa fas kommer är alltid vanskligt att förutse. Vi ser den gradvisa inbromsningen, som ligger i vår prognos, som det mest troliga scenariot, men är beredda på ett mer dramatiskt förlopp, så som ofta skett historiskt.

Läs Investment Outlook

Nordic Outlook: Global konjunkturstyrka trotsar politisk osäkerhet

SEB:s ekonomer håller fast vid en optimistisk prognos där global BNP ökar med cirka 4 procent per år 2018 och 2019 följt av en mild inbromsning 2020. Det framgår av en ny upplaga av Nordic Outlook.

Läs mer