Kontaktuppgifter

Telefonväxel och kundbetjäning
+358961628000

SEB Life:s kundbetjäning
0800 90805

Adress
Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors

E-post
fornamn.efternamn@seb.fi

Alla kontaktuppgifter och telefonnummer

Avtagande tillväxttakt, men mer attraktiv värdering

SEB:s experter spår att även 2019 blir slagigt, då vi fortfarande är kvar i konjunkturens sencykliska skede.

Läs mer i Investment Outlook

SEB:s bokslutskommuniké 2018

Rörelseresultatet, före jämförelsestörande poster, uppgick för 2018 till 22,8 miljarder kronor (22,7) och räntabiliteten till 13,4 procent (12,9).

Läs mer om Bokslutskommunikén för 2018

ÅF lägger bud på Pöyry

Svenska teknikkonsulten ÅF AB har gjort ett offentligt kontantköpsanbud på Pöyry Abp:s samtliga aktier. SEB Corporate Finance fungerar som ÅF:s rådgivare och SEB som arrangör av köpanbudet.

Erbjudandehandling och affärens webbplats