Kontaktuppgifter

Telefonväxel och kundbetjäning
+358961628000

SEB Life:s kundbetjäning
0800 90805

Adress
Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors

E-post
fornamn.efternamn@seb.fi

Alla kontaktuppgifter och telefonnummer

Nordic Outlook: Mjuklandning med Fedstöd

Feds räntesänkningar och framsteg i handelsförhandlingarna har skapat ökad global tillförsikt. BNP-utsikterna sänks ändå för 2019 och 2020, men recessionsriskerna har minskat och 2021 växlar global BNP åter upp.

Läs Nordic Outlook

Resultat för tredje kvartalet 2019

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2019 uppgick till 5.9 miljarder kronor och räntabiliteten exklusive jämförelsestörande poster var 13,2 procent.

Läs mer om resultatet här

SEB stöder unga entreprenörer

Samarbetet med Ung Företagsamhet är livligt under hösten med ett domaruppdrag under yrkesutvecklingsveckan och Job Sahdow dagen, då tre ungdomar kommer till kontoret för att följa med en vanlig arbetsdag på chefsnivå. 

Mera om samarbetet med Ung Företagsamhet r.f.