3.6.2016 14:09

Centralbankerna och Brexit i rubrikerna

Kurserna på huvudmarknadsområdena rörde sig i sidled fram till slutet av maj då finanssektorn återhämtade sig och kurserna började stiga. Sist och slutligen avslutades månaden i positiva tecken. I Europa steg kurserna med 3 procent, i Finland med 2,5 procent och i USA med 5 procent räknat i euro.  

Läs junis månadsöversikt här