11.3.2014 14:34

Kunderna och konkurrenterna värdesätter SEB Private Banking

På basen av kundenkäten som gjordes senaste höst rekommenderar 9 av 10 förvaltningskunder SEB Private Banking *

Enlig den senaste Euromoney -undersökningen placerade sig SEB Private Banking som etta på flera delområden, bl a som bästa förmögenhetsförvaltare för privatpersoner i Finland.

*Net Promotor Score undersökningen, 88 % av de som besvarade enkäten svarade minst 8 (på en skala 0-10) på frågan hur sannolikt de skulle rekommendera SEB Private Bank