9.1.2017 12:47

Månadsöversikt: December bjöd på bra kursuppgång

Aktiemarknaden tog en slutspurt i och med att börserna i Europa, USA och Finland steg 4-6 procent under månaden. Uppgången fick fart av förväntningarna om starkare tillväxt i USA samt positiv centralbankskommunikation. Även ränteplaceringarna avkastade positivt i december. Dollarn förstärktes gentemot euron. 

Läs januaris månadsöversikt