13.11.2018 10:14

Nordic Outlook: Fortsatt global högkonjunktur men utbudsrestriktioner ger nedåtrisker

I den senaste upplagan av Nordic Outlook justerar SEB-ekonomerna ned BNP-utsikterna något men spår att den globala ekonomin fortsätter att växa lite över trend 2019 och 2020.

Läs mer om rapporten