23.3.2020 13:22

SEB Euro Short Rate

Med hänvisning till informationen som publicerades fredagen 20 mars om Placeringsfonden SEB Euro Short Rates tillfälliga avbrott i uppdrag och värdeberäkning: SEB Investment Management AB har idag 23.3.2020 fattat beslut om att avbrottet upphör. 

Således återupptas fondens värdeberäkning från och med dags dato.