18.5.2016 11:14

SEB Nordic Outlook: Svåra policyval i global lågtillväxtmiljö

Parallellt med nya nedjusteringar av flertalet tillväxtprognoser har några av de globala orosmolnen från början av året delvis skingrats. T ex har oljepris och börser återtagit en del av tidigare kraftiga fall och centralbanker har gjort politiken än mer expansiv - eller skjutit på normaliseringsprocesser.

Läs hela rapporten på koncernens sidor