30.4.2019 10:22

SEB:s resultat för första kvartalet 2019

Rörelseresultatet för det första kvartalet 2019 uppgick till 5,9 miljarder kronor och räntabiliteten exklusive jämförelsestörande poster var 12,8 procent.

Läs mer om resultatet för första kvartalet