29.11.2016 14:03

Investment Outlook: USA-valets utgång ger nya marknadsförutsättningar

Marknadsläget för aktier och andra mer riskfyllda tillgångar har blivit något ljusare de senaste månaderna. Det menar SEB:s experter i en ny utgåva av Investment Outlook.

Läs mer på sebgroup.com