Teckning, inlösen och byte

Fondteckning

Enklast köper du fondandelar genom att ringa våra placeringsrådgivare på nummer +358913155500.

Teckning av fonder förutsätter ett undertecknat och ikraftvarande kundavtal, som har returnerats till oss.

Ett köpuppdrag som getts inom utsatt tid, och placeringsbeloppet är betalt, görs till samma dags slutkurs. För SEB finskregistrerade fonder är tidsgränsen för teckning klockan 12.00 (med undantag för SEB European Index och SEB North America Index). För SEB:s övriga och de externa fondbolagens fonder är tidsgränsen klockan 12.00.

Minsta teckningsbelopp är i de flesta fonder 5000 euro. För de fonder som har serier, ska du meddela om du tecknar A- eller B-andelar. 

Byte eller inlösen av fondandelar

Också försäljning av fondandelar, eller byte till en annan fond, sköter du enklast genom att ringa våra placeringsrådgivare på nummer +358913155500.

För att säljuppdraget ska ske samma dag, måste uppdraget ges före utsatt tidsgräns. Tidsgränsen för säljuppdrag är klockan 12 för alla fonder. Inlöst belopp betalas till ditt avistakonto i SEB eller till ditt externa konto, registrerat i vårt kundregister. Tidpunkten för utbetalningen av inlöst belopp beror på fondtyp. Meddelande om nytt kontonummer måste ges skriftligt.

För att kunna lösa in fondandelar med fysiskt andelsbevis, måste andelsbevisen ges till SEB innan uppdraget kan slutföras.