Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Avtalsvillkor och blanketter

Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar 

SFDR - Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Kontoränta

Kontoränta för avistakonto i euro är 0,00 % upp till 50 000 euro (fr.o.m. 1.4.2023).
Ifall kontots dagssaldo överstiger 50 000 euro är räntan (på hela saldot) 2,00 % (fr.o.m. 1.10.2023).
För avistakonton i andra valutor betalas inte ränta.

Kontonummer för girering och fondteckning

Mottagare Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen 

Bank IBAN BIC
SEB FI68 3301 0002 1000 48 ESSEFIHX