Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Tillgänglighetsutlåtande för SEB Helsingfors filial

Detta tillgänglighetutlåtandet för seb.fi är framtaget 1 december 2020. Genom intern utvärdering drogs slutsatsen att webbsidan är i gott skick. Vi arbetar för att hela SEB:s portfolio av digitala tjänster och produkter genomgående följer riktlinjerna för tillgänglighet, nivå AA.

Kontakta oss om du upplever hinder

Om du upplever hinder i någon av våra produkter eller tjänster eller om du vill lämna feedback, var god kontakta oss. Vi granskar all feedback och har för avsikt att vidta nödvändiga åtgärder så snart som möjligt.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Kontakta alltid oss först om du upplever hinder. Är du inte nöjd med hur vi hanterar ditt ärende kan du vända dig till tillsynsmyndigheten för stöd. På tillsynsmyndighetens webbsida kan du läsa mer och rapportera bristande tillgänglighet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
Telefonnummer 0295 016 000
webbtillganglighet@rfv.fi

www.tillganglighetskrav.fi