Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Corporate Finance Analyst Internship

Corporate Finance Analyst Internship programmet riktar sig till studeranden med ett stort intresse för Corporate Finance, d.v.s. rådgivningstjänster för företagsförvärv, avyttringar och fusioner samt aktieemissions- och noteringsverksamhet.

Under en 3-6 månaders period får du som praktikant genast från start arbeta med olika projekt. Du får snabbt en helhetsbild av vad det innebär att arbeta som Corporate Finance analytiker. Du får en konkurrenskraftig lön och praktikperiodens längd och tidpunkt kan flexibelt överenskommas för att på bästa sätt passa dina studier.

Corporate Finance Analyst programmets rekryteringsprocess

 

  1. Ansökningsperioden för programmet 2022 är 16.8.- 5.9.2021 

  2. Screening av ansökningar och första intervjuomgången

  3. Individuella intervjuer och nätbaserade uppgifter som testar inlärnings- och problemlösningsförmågan

  4. Rekryteringsbeslutet delges 

  5. Praktikperioden börjar i januari, maj eller september 2022