Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

LC&FI Summer Internship

Vår avdelning för stora företag och finansiella institutioner, Large Corporates & Financial Institutions, erbjuder ambitiösa studerande möjlighet att under sommarmånaderna jobba med krävande arbetsuppgifter i samband med vårt erbjudande till företag och institutionella kunder. 

Till det här programmet väljs varje sommar ca 20 studerande från de nordiska länderna och Tyskland. Under praktikperioden jobbar du i ett eget team och får vägledning av minst en handledare. Programmet ger en god inblick i SEB:s affärsbanksverksamhet som helhet. 

Informationstillfälle om internship platser i Helsingfors 2023

Onsdagen den 9 november 2022 kl. 15 ordnar vi ett virtuellt informationstillfälle om nästa sommars LC&FI Summer Internship platser i Helsingforskontoret. Teamledarna berättar mera om ansökningsprosessen och arbetsuppgifterna. 

Tillfället, som hålls på engelska, är ca 30 minuter och kräver ingen förhandsanmälning eller registrering. Under live sändningen kan du ställa frågor via chatten.  

Se informationstillfället LIVE 9.11.2022 kl. 15.00 

LC&FI Summer Internships rekryteringsprocess 

 

  1. Ansökning till programmet 2023 är öppen 1-22.12.2021

  2. Nätbaserade uppgifter, screening av ansökningar och telefonintervjuer

  3. Individuella intervjuer 

  4. Rekryteringsbeslutet delges de sökande

  5. Internship programmet börjar i maj-juni 2023