Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

LC&FI Summer Internship

Vår avdelning för stora företag och finansiella institutioner, Large Corporates & Financial Institutions, erbjuder ambitiösa studerande möjlighet att under sommarmånaderna jobba med krävande arbetsuppgifter i samband med vårt erbjudande till företag och institutioner.

Till det här programmet väljs varje sommar ca 20 unga studerande från de nordiska länderna och Tyskland. LC&FI Summer Internship praktikperioden inleds med en introduktionsvecka i Stockholm i juni och avslutas med en presentation för chefer, kollegor och andra praktikanter i slutet av augusti. Under praktikperioden får du en god inblick i SEB:s affärsbanksverksamhet som helhet, men ditt arbete fokuserar på en uppgift som du väljer redan i ansökningsprocessen. Du kommer att få vägledning av minst en handledare under perioden.

Informationstillfälle om trainee-platser i Helsingfors

Torsdagen den 9 december 2021 hölls ett virtuellt informationstillfälle om nästa sommars LC&FI Summer Innternship trainee-platser i Helsingforskontoret. Teamledarna berättar mera om ansökningsprosessen och arbetsuppgifterna. 

Tillfället, som hålls på finska, är ca 30 minuter. Inspelning är tillgänglig fram till 22.12.2021. 

Se informationstillfället 9.12.

 

LC&FI Summer Internships rekryteringsprocess 

 

  1. Ansökning till programmet 2022 är öppen 1-22.12.2021

  2. Screening av ansökningar och telefonintervjuer

  3. Individuella intervjuer och nätbaserade uppgifter som testar inlärnings- och problemlösningsförmågan

  4. Rekryteringsbeslutet delges de sökande

  5. Internship programmet börjar i juni 2022