Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Jobba på SEB

Tre mänskor vid ett bord diskuterar

Att arbeta på SEB är att vara en del av en positiv kraft i samhället genom det vi gör och hjälper andra att uppnå med innovativa lösningar. Vi är stolta över vårt starka arv av entreprenörskap och långsiktiga kundrelationer byggda på förtroende och engagemang. Som arbetsgivare är vi övertygade om att mångfald och inkludering är avgörande för att lyckas och med rätt attityd är du välkommen till vårt team. 

SEB har verksamhet i 20 länder anställer totalt ca 15 000 personer. I Finland har SEB funnits sedan 1984. Idag är vi ca 300 anställda som alla arbetar i samma kontor i centrum av Helsingfors. Vårt kontor har planerats i samarbete med personalen för att på bästa sätt främja trivseln och underlätta kommunikation och samarbete. 

Vi vill att stämningen på kontoret ska vara social, inkluderande och avslappnad. Samtidigt agerar vi proffessionellt i en internationell anda. 

Internationell arbetsmiljö

Arbetsmiljön hos oss är dynamisk och internationell och enskilda individer erbjuds ansvar och möjlighet att utvecklas professionellt. Samtidigt som vi åtnjuter en stor koncerns fördelar och möjligheter, jobbar vi i små team som möjliggör mångsidigt arbete och samarbete på många plan. 

Vi är övertygade om att inkludering och mångfald är avgörande för vår framgång, vår möjlighet att förnya oss och vår tillväxt. Mångfald i arbetsmiljön skapar bättre förutsättningar för kreativitet, problemlösning och förståelse för våra kunders behov. 

Balans i arbets- och privatliv 

SEB har vi en tydlig hälsostrategi och vi arbetar proaktivt för att främja en hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbetsliv och fritid bland våra anställda. Vi respekterar att individer är olika och strävar till agera flexibelt då livssituationen så kräver. 

Ständig inlärning 

Vår verklighet är en digital och föränderlig värld som ständigt utmanar oss på nya sätt. Vi har bestämt oss för att ge våra medarbetare de bästa möjliga verktygen för att ta sig an dessa utmaningar och kontinuerligt utvecklas genom vårt digitala företagsuniversitet, SEB Campus. Tillsammans med interna experter, internationella universitet och skolor erbjuder vi våra medarbetare ett brett utbud av lärande för att stötta deras ambitioner. Vi använder teknologi för att skapa skalbara och globala lösningar och utforskar ständig nya läroformat.